CCOO presenta una ILP per arribar al mínim del 6% del PIB per a educació en quatre anys

Es planteja un pla en dues fases, amb la meta d’arribar al 4,93% en dos anys i al mínim marcat per la llei catalana al cap de dos anys més


CCOO ha presentat aquest dimecres la iniciativa legislativa popular (ILP) de garanties del finançament del sistema educatiu català per un mínim del 6% del PIB per a l’educació. El sindicat va anunciar abans d’acabar l’any passat que estava treballant aquesta proposta. Aquesta inclou en el títol primer la creació d’un pla per garantir el finançament del sistema educatiu per complir el que deia la Llei d’Educació de Catalunya: assolir un mínim del 6% del PIB en vuit anys. El pla, però, ha de tenir una vigència de quatre anys, quan s’hauria d’haver aconseguit aquest objectiu. Es preveuen dues fases, una primera de dos anys per equiparar-se a la mitjana de despesa del conjunt de les administracions educatives de l’estat, que és del 4,93% i la segona per arribar i superar el 6%. Actualment, Catalunya destina menys del 3% del PIB a educació.

El títol segon de la proposta de llei preveu els mecanismes organitzatius que ha de crear el Parlament per poder elaborar, coordinar, fer seguiment i avaluar el pla nacional de finançament del sistema educatiu català. Les disposicions finals marquen terminis al Parlament per a la creació dels òrgans responsables de l’elaboració i posada en marxa del pla.

El pla nacional ha d’incloure les mesures necessàries per garantir la reducció de ràtios a tots els ensenyaments de règim general i universitaris, millorar les infraestructures educatives públiques amb la construcció de nous equipaments i la rehabilitació, així com l’adequació a les condicions mediambientals i la sostenibilitat.

La llei recull també la necessitat de desplegar completament el decret d’inclusiva i la compensació de les desigualtats socials i territorials, amb especial èmfasi en la lluita contra la segregació escolar.

D’altra banda, la proposta presentada aquest dimecres fa referència a la necessitat de revertir les retallades per al personal dels centres públics, garantir les dotacions suficients per permetre unes condicions de treball anàlogues en els centres sostinguts amb fons públics i la implantació de la coeducació.

A més, s’aposta per un servei de menjador universal i gratuït, l’establiment de plans de formació continua, l’impuls de la immersió lingüística en català i l’aprenentatge de les llengües oficials, la dotació pressupostària per garantir una oferta d’FP suficient i també d’una oferta pública “suficient i assequible” de l’etapa que va dels 0 als 3 anys, entre d’altres.

La ILP també fa referència als estudis universitaris i en aquest àmbit estableix la necessitat de tenir un finançament suficient de la universitat pública catalana fins a equiparar-la a la mitjana dels països europeus.

Avaluació de cada fase

La ILP estableix la necessitat d’avaluar el compliment del pla cada dos anys, en finalitzar cadascuna de les fases. En aquest sentit, el Govern hauria de presentar davant del Parlament un balanç d’execució dels objectius i, si escau, les correccions oportunes per assolir-los.

Per tal de poder portar a la pràctica tots aquests propòsits, la proposta de llei afirma que s’ha de crear una Comissió de Finançament del sistema educatiu, amb representació de totes les administracions públiques amb competències en matèria educativa; i un consell assessor. Tots dos òrgans haurien d’estar constituïts en el termini de sis mesos des de la publicació de la norma. En el termini de deu mesos, el Govern ha de presentar el pla nacional de finançament i el desenvolupament detallat de la primera fase de pla.

En cas d’aprovar-se, la llei entraria en vigor l’1 de gener de l’any següent de la seva aprovació.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article