Noves entitats s'impliquen en el màxim òrgan de coordinació de la lluita contra la mutilació genital femenina

Benestar Social i Família s'implica en la commemoració del Dia Internacional de la Tolerància Zero a la Mutilació Genital Femenina


El Departament de Benestar Social i Família, en la voluntat de sumar esforços i d'implicar la societat civil en les polítiques socials, dóna entrada a noves entitats i institucions en el màxim òrgan de coordinació de la lluita contra la mutilació genital femenina. El Grup de Treball de Prevenció de la Mutilació Genital Femenina, integrat a la Comissió Nacional per una intervenció coordinada contra la violència masclista, es troba en procés d'obertura cap a noves entitats i institucions.

L'Associació Catalana de Llevadores, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya o el Circuit Barcelona contra la Violència vers les Dones, són algunes de les entitats que han demostrat el seu interès per participar. Fins ara, aquest grup ha estat constituït pels diferents departaments i unitats orgàniques de la Generalitat més implicades en la prevenció i abordatge de la mutilació genital.
 
Aquest grup de treball té com a objectiu aplicar el protocol específic de prevenció d'aquesta pràctica, que bàsicament consisteix en:

- Promoure mesures específiques per prevenir les mutilacions genitals femenines.

- Impulsar mesures per a l'actuació en els casos on s'ha produït la mutilació, així com en aquells casos on hi ha risc de patir-la.

- Garantir el desplegament de les taules locals de prevenció de les mutilacions, vinculant-les als circuits territorials contra la violència masclista.

Benestar Social i Família impulsarà noves taules territorials a Tarragona

El Departament de Benestar Social i Família ha impulsat fins ara una seixantena de taules locals per prevenir aquesta pràctica arreu de Catalunya, des dels ens locals i en col·laboració amb els departaments de Salut, Ensenyament i Interior. Enguany, l'esforç en la constitució de noves taules locals de prevenció se centrarà al Camp de Tarragona, especialment a la zona entre Reus, Cambrils, Vila-seca i Salou.
 
L'objectiu d'aquestes taules és prevenir i detectar de forma precoç situacions sospitoses, com actituds dubitatives dels familiars davant d'aquesta pràctica, sobretot si tenen previst viatjar a curt o mitjà termini al país d'origen per vacances o motius personals. En aquest sentit, no hi ha constància de la pràctica de mutilacions genitals a Catalunya.
 
Les taules permeten establir un protocol d'actuacions a escala local, que inclou el seguiment de casos concrets i les mesures a emprendre des del primer moment en què hi ha alguna sospita. Les actuacions se centren en l'acció comunitària per detectar grups de risc i d'influència. Aquest treball en xarxa passa molt especialment per la col·laboració amb les associacions que treballen en la prevenció i, sobretot, per la implicació de les persones de les pròpies comunitats, com a agents actius que afavoreixen dinàmiques de sensibilització entre les famílies.
 
Context

A Catalunya hi ha moltes famílies que van arribar com a defensores de la tradició i que avui l'han abandonada, però també és cert que encara hi ha famílies que, per diferents raons, la justifiquen. Si no es posen els mitjans oportuns, no es fan les tasques de sensibilització pertinents i es prenen les mesures adequades les possibles víctimes poden quedar desemparades. L'ablació és una pràctica mil·lenària prèvia al naixement i expansió de les grans religions, que depèn més de les ètnies practicants que no pas del país d'origen.
 
Amb iniciatives com el Protocol i les taules locals també es fomenta l'actuació de les dones africanes com a principals protagonistes en el procés d'eradicació de les mutilacions genitals femenines, perquè -entre d'altres motius- són elles les principals afectades. En aquest sentit, el treball desenvolupat pel Govern juntament amb la nova legislació està introduint elements de reflexió a les pròpies comunitats i està fent canviar la seva percepció.
 
El 20 de juny de 2001 el Parlament de Catalunya va aprovar una resolució sobre l'adopció de mesures contra la pràctica de les mutilacions. Es va constituir un grup interdepartamental que va desembocar en l'edició del primer Protocol el juny de 2002. La segona edició, de desembre de 2007, recull l'experiència dels primers cinc anys de la comissió de seguiment integrada pels departaments de Benestar Social i Família, Ensenyament, Salut i Interior. A més a més, s'adapta a la legislació que ha anat endurint i perseguint cada vegada més aquesta pràctica execrable, com la modificació del Codi Penal, de la Llei Orgànica del Poder Judicial i la Llei contra la violència masclista.
 
Acte a Granollers


En motiu del Dia Internacional de la Tolerància Zero a la Mutilació Genital Femenina, instaurat per Nacions Unides i que se celebra cada 6 de febrer, el director general per a la Immigració del Departament de Benestar Social i Família, Xavier Bosch, farà la cloenda demà a Granollers d'un acte organitzat per l'Associació de Dones Immigrants Subsaharianes. La cita començarà a les 17.30h al Centre Cívic Nord i duu per títol “Dia Internacional contra les MGF. Situació del pla d'actuació i experiències”.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article