La prestació per acolliment d’infants i adolescents puja fins un 32%

Reben aquest ajut 2.460 famílies acollidores, que es fan càrrec de 3.279 menors d’edat


El Departament de Drets Socials ha anunciat un increment de fins al 32% de la prestació social de caràcter econòmic per a l’acolliment d’infants i adolescents tutelats per a l’exercici de 2023, en aplicació dels nous pressupostos de la Generalitat. Està destinada tant a acolliments en família extensa (avis, tiets, germans, etc.) com en família aliena, és a dir, famílies que s’inscriuen com a acollidores, sense relació de parentiu. A Catalunya, 2.460 famílies es fan càrrec de 3.279 infants i adolescents tutelats per la DGAIA.

Així, la prestació per acollir un infant d’entre zero i nou anys passarà de ser de 376 euros mensuals a 496; per als de deu a 14, augmentarà de 412 euros a 532; i per als de 15 a 18 anys passarà dels 443 euros que es pagaven fins ara a 563 euros.

A aquesta prestació base per acolliment, l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció (ICAA) hi suma complements en diferents circumstàncies, com ara urgència i diagnòstic (700 euros per infant), discapacitat a partir del 45% (entre 300 i 545 euros per infant), acolliments múltiples (entre 175 i 520 euros per cada infant, segons el nombre), dificultats no limitadores de l’autonomia personal i discapacitats fins al 44% (195 euros), Unitat Convivencial d’Acció Educativa, UCAE (1.800 euros per família), o altres ajuts puntuals per acoblament, desplaçament per visites a la família biològica, respir o altres.

Famílies acollidores i col·laboradores

Dels 3.279 infants i adolescents tutelats per la DGAIA —segons dades a 31 de gener de 2022— n’hi ha 2.364 en acolliment en família extensa, en 1.689 famílies, mentre que un total de 915 infants i adolescents estan en família aliena, acollits per 771 famílies.

A més de les 771 famílies acollidores que té inscrites l’ICCA, n’hi ha 126 que són famílies col·laboradores: prop de 140 nens i nenes que viuen en centres de la DGAIA passen les vacances i els caps de setmana amb una família d’acollida. També hi ha 326 famílies que tenen 353 infants en acolliment preadoptiu a Catalunya.

Recentment, el Departament de Drets Socials ha fet una crida per trobar 16 famílies arreu del país que vulguin acollir 16 infants i adolescents d’entre set i 18 anys amb trastorns de salut mental o de conducta que avui viuen en centres. Es tracta d’un programa pilot d’acolliment especialitzat impulsat juntament amb la Federació Internacional de Comunitats Educatives (FICE).

Increment del pressupost

Drets Socials té previst destinar aquest any 30,1 milions d’euros a la prestació mensual per a l’acolliment d’infants i adolescents tutelats per la Generalitat, 5,5 milions més que el 2022 (22%). Aquesta prestació és un dret subjectiu, per la qual cosa el Govern incrementarà la partida segons les necessitats que es derivin de l’activitat de les famílies acollidores. Aquesta prestació ja va augmentar els imports el 2020.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article