Dincat reclama als candidats municipals polítiques locals a favor de les persones amb discapacitat intel·lectual

Fomentar l’atenció comunitària i els serveis de promoció de l’autonomia personal, dues de les deu propostes que fa l’entitat als partits polítics


Dincat reclama als candidats i les candidates a les eleccions municipals del 28 de maig que es comprometin a desenvolupar polítiques locals que garanteixin la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies. L’entitat ha redactat deu propostes que consideren que hauran de tenir en compte els pròxims alcaldes i alcaldesses, entre les quals destaquen: el foment d’un model d’atenció comunitària basat en la proximitat i l’arrelament al territori, i la millora dels serveis municipals de promoció de l’autonomia personal i de suport a la vida independent, entre altres recomanacions.  

“És ineludible que qualsevol política pública local que es dissenyi i s’impulsi tingui en compte el col·lectiu, protegeixi les seves famílies i doni suport a les entitats socials sense ànim de lucre que treballen dia a dia en l’atenció al col·lectiu”, assenyala el director de Dincat, Víctor Galmés. En aquest sentit, l’entitat considera que els nous governs municipals que es formin a partir del 28 de maig hauran d’incloure l’atenció a la discapacitat de manera transversal en totes les àrees del municipi.  

Dincat ha traslladat ja les seves deu propostes als representants dels diferents partits polítics que es presenten a les eleccions municipals. Entre aquestes mesures hi ha, per exemple, la necessitat de facilitar l’accés a un habitatge digne per a les persones amb discapacitat intel·lectual, a través del desenvolupament de polítiques d’habitatge que tinguin en compte les necessitats del col·lectiu. Així, l’entitat assenyala que és important no només ampliar el parc municipal d’habitatges de lloguer assequible, sinó també contemplar reserves mínimes d’habitatge social per a persones amb discapacitat.  

Per altra banda, Dincat demana prioritzar el desenvolupament de figures com l’assistent personal dintre els serveis municipals, així com impulsar accions i mesures que ajudin a les famílies a fer front al pagament de serveis de conciliació per garantir la qualitat de vida. Pel que fa a l’ocupació, l’entitat recomana augmentar la contractació reservada de centres especials de treball (CET) d’iniciativa social, fomentar la inserció a l’empresa ordinària, vetllar pel compliment de la quota legal de reserva per a persones amb discapacitat i impulsar oposicions públiques reservades i adaptades al col·lectiu.  

Dincat assenyala també que s’han d’elaborar i executar plans municipals d’accessibilitat, per crear contextos accessibles en l’entorn físic, el transport, els serveis, la informació i les comunicacions que promoguin la participació del col·lectiu en igualtat de condicions que la resta de persones. A més, l’entitat demana impulsar mesures econòmiques que permetin fer front a la gran despesa que suposa cobrir el transport fins al recurs assignat a cada persona amb discapacitat intel·lectual.  

Finalment, Dincat també recomana tirar endavant serveis sanitaris que coneguin les especificitats del col·lectiu i que aquests siguin accessibles, així com dotar dels recursos necessaris que garanteixin el dret a gaudir d’activitats recreatives, d’oci, culturals i esportives a les persones amb discapacitat intel·lectual. Una altra proposta que fa l’entitat és crear programes de suport econòmic, assessorament i acompanyament per promoure la innovació i digitalització de les entitats socials i dels suports que reben les persones.  

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article