Els pressupostos de la Generalitat no posen en risc l'atenció a les persones en situació de vulnerabilitat

Cleries destaca que prioritzen la consolidació de l'Estat del Benestar


El conseller de Benestar Social i Família, Josep Lluís Cleries, ha presentat avui un pressupost pel 2011 que prioritza "l'atenció a les persones més vulnerables". El conseller ha destacat que en un context de crisi econòmica actual, que obliga a fer una contenció de la despesa, aquest Departament és un dels que experimenta un menor ajustament. Cleries ha recordat que Benestar Social i Família, juntament amb Salut i Ensenyament, representen el 70% del total del pressupost de la Generalitat, demostrant així, l'aposta decidida del Govern per la consolidació i la sostenibilitat de l'Estat del Benestar.

El Departament de Benestar Social i Família té aquest any un pressupost de 2.223,58 milions d'euros, això suposa un ajustament del 4,6% respecte a l'any anterior. Els principals esforços d'estalvi es produiran en:
 
Les despeses de personal. El Departament ha reduït 27 llocs de treball, entre alts càrrecs, personal eventual i estructura departamental.
La inversió en equipaments propis. Això suposarà un perllongament en la construcció de nous equipaments.
L'ajustament en programes i subvencions que no afectin a col·lectius vulnerables.
 
Suport als més vulnerables
 
Tot i l'ajustament, el conseller ha explicat que el pressupost prioritza l'atenció a les persones en situació de major vulnerabilitat i que això es concreta "en un augment del 6,7% del pressupost de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS). Aquesta unitat experimenta un creixements dels recursos destinats a la promoció de l'autonomia personal i la lluita contra la pobresa".
 
Aquest increment en el pressupost de l'ICASS, que representa el 78% del pressupost de tot el Departament, "ha comportat un major esforç d'estalvi per part de les altres unitats".
 
Aquest és el cas de la Secretaria de Família, el pressupost de la qual s'ha hagut d'ajustar i, com a conseqüència, deixarà sense efecte la universalitat dels ajuts per infant a càrrec, mentre estigui vigent aquests comptes.
 
No obstant, es garanteix l'atenció a les famílies en situació de vulnerabilitat a través d'un nou sistema d'ajuts sotmès al nivell de renda i altres circumstàncies familiars. A partir de l'entrada en vigor de la llei de pressupostos 2011 es convocarà un ajut no universal, per naixements esdevinguts des d'aquella data, on per accedir-hi caldrà acreditar:
          
· Residir legalment a Catalunya i haver-ho fet durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
· Conviure efectivament amb els fill/s i/o filla/es en atenció als quals se sol·licita l'ajut econòmic i fer-se'n càrrec econòmicament.
· No superar uns ingressos anuals, ponderats segons el nombre de membres de la unitat familiar. La renda es ponderarà dividint els ingressos totals de la unitat familiar segons uns coeficients en funció del nombre de persones que la integren.
· En cas que una de les persones membres de la unitat familiar tingui el reconeixement legal de persona amb discapacitat, s'aplicarà la ponderació corresponent a un/a membre més.
· En cas de família monoparental o família nombrosa s'aplicaran ponderacions més favorables.
 
Això, permetrà poder equilibrar el deute contret els darrers anys i establir en el moment de la recuperació econòmica un nou mecanisme universal d'ajuda a les famílies que sigui veritablement eficaç i que es rebi amb puntualitat. D'altra banda, es mantindrà la universalitat en els ajuts per part, adopció i acolliment múltiple.
 
El conseller Cleries ha afirmat que "em dol haver de prendre aquesta decisió perquè és un programa que vaig veure néixer i en el qual vaig participar directament, però ara hem de fer aquest esforç per poder retornar ben aviat la universalitat d'aquestes ajudes". El conseller també ha recordat que durant l'any 2010 només 1 de cada 4 famílies que tenien dret a l'ajuda va cobrar-la dins el termini i encara hi ha pagaments pendents de tres i quatre anys enrere, que actualment s'estan posant al dia.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article