La patronal del Tercer Sector calcula que les Administracions deuen 54 milions a les entitats socials

El termini de pagament està sent de 163 dies de promig

L'Associació Empresarial de la Iniciativa Social de Catalunya (AEISC), que representa al voltant de 300 organitzacions no lucratives de l'àmbit de l'acció social i 25.000 professionals, alerta que a data d'avui, l'Administració Local té un deute amb els seus associats que ascendeix a 31.066.270 euros, i l'Administració Autonòmica a 23.653.941 euros. Aquest deute de més de 54.000.000 euros correspon a endarreriments en el pagament de contractes de serveis i subvencions per a gestionar casals de gent gran, escoles bressol municipals, menjadors escolars, casals juvenils, plans educatius d'entorn, centres d'acollida infantils i juvenils, centres de desenvolupament infantil i atenció precoç o programes de prevenció i formació per a persones en risc d'exclusió social, entre d'altres activitats. 

El termini de pagament per part de les administracions està sent de 163 dies de promig, fet que mostra un incompliment reiterat de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials que estableix que, durant l'any 2011, el termini de pagament del sector públic no pot superar els 50 dies a partir de la data de l'expedició dels corresponents documents, que acreditin la realització total o parcial del contracte.
 
Pel que fa a les subvencions, el retard en els pagaments és igualment preocupant:  a hores d'ara hi ha projectes realitzats l'any 2010 que encara no s'han cobrat i, per contra, han estat degudament justificats en temps i forma. En un moment en què és més necessari que mai l'eficiència i l'optimització de recursos, a més del deute, les organitzacions socials han de fer front també als costos addicionals en concepte d'interessos bancaris resultat de les línies de crèdit contractades amb les entitats financeres per cobrir els endarreriments en els pagaments i que, a data d'avui, superen el 1.300.000 euros.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article