La Generalitat deu més de 700 milions a les entitats socials

Es tracta d'un volum de deute equiparable al que suporten els ajuntaments catalans

La Taula del Tercer Sector i la Confederació han presentat avui les últimes dades sobre el deute que tenen les Administracions Públiques amb les entitats socials i a data 1 de febrer de 2012, el conjunt de les Administracions Públiques devien prop de 900 milions d'euros a les entitats del Tercer Sector Social catalanes. Dels quals prop del 80% (més de 700 milions d'euros) corresponia a deute de la Generalitat, i el 17% a deute de les Administracions locals catalanes (més de 157 milions d'euros). Això significa que el conjunt de les Administracions Públiques catalanes devia a les entitats socials uns 866 milions d'euros.

Es tracta d’un volum de deute equiparable al que suporten els Ajuntaments catalans. Ja que, segons la Federació de Municipis de Catalunya, la Generalitat deu als Ajuntaments entre 900 i 1000 milions d'euros, i la pròpia Generalitat reconeixia aquest passat mes de gener que els devia 753 milions d'euros.
 
El deute de les AAPP amb les entitats socials és la suma dels pagaments pendents de contractes, convenis i subvencions, que són les tres modalitats de relació econòmica entre els poders públics i les entitats. Segons l’Anuari del Tercer Sector Social (2009).
 
Els Departament de Justícia i el de Salut, els pitjors valorats
 
Segons una altra enquesta realitzada el desembre per la Taula del Tercer Sector, les entitats consultades declaren que els Departaments de Justícia i el de Salut són els que paguen actualment amb més retard, seguits pels de Benestar Social i Família; Empresa i Ocupació; i Ensenyament. Per contra, l’Ajuntament de Barcelona és l’administració pública més ben valorada pel que fa al compliment puntual dels seus terminis de pagament.
 
Els terminis de pagament poden oscil·lar entre els 30 dies i els 2 anys, segons la modalitat de pagament i l’Administració de què es tracti, amb una estimació de 180 dies de mitjana. Es tracta d’un termini de pagament molt allunyat dels objectius de la legislació sobre morositat del govern espanyol.
 
Les subvencions, per a les quals la llei no obliga a establir un termini de pagament, són la modalitat de finançament més afectada pels retards. En el cas dels concerts i convenis, el Departament de Benestar Social i Família és el que té endarreriments en els pagaments més elevats, segons les entitats. I, en el cas de les subvencions, els Departaments de Salut, de Justícia, i d’Empresa i Ocupació són els que paguen més tard.
 
El cost financer
 
Tenint en compte el cost actual del diner (6%), el deute de prop de 900 milions d'euros que suporten actualment les entitats socials catalanes els suposa un cost financer estimatiu d’almenys 100 milions d'euros (1,83% del seu pressupost total).
 
Aquest alt cost financer és assumit per les entitats amb recursos propis (fons social, préstecs personals, etc.) i amb fórmules diverses de finançament extern (línies de crèdit, descompte d’efecte i bestreta de crèdits, confirming, etc.).
 
Es tracta d’un volum de recursos molt important que les entitats deixen de destinar als seus programes socials i a les persones que atenen, en un moment d’increment continuat de necessitats.
 
Algunes entitats han de retardar el pagament de les nòmines.
 
El Tercer Sector Social de Catalunya ocupa més de 100.000 professionals, i el 80% dels seus pressupostos els destina a costos laborals (capital humà). Això significa que els retards en els pagaments de les Administracions acaben repercutint en molts casos en el pagament de les nòmines.
 
Segons l’enquesta realitzada el desembre, l’11% de les entitats sovint no poden pagar les nòmines puntualment, i el 33% ha hagut d’endarrerir-ne el pagament alguna vegada.
 
El deute de les Administracions també provoca retards en els pagaments a proveïdors i creditors; tensions greus de tresoreria; situacions d’insolvència; descoberts; i augment de l’endeutament bancari.
 
Les 5 peticions de les entitats socials catalanes al Govern de Catalunya
 
La Taula del Tercer Sector i la Confederació es van adreçar per carta fa uns dies al Conseller Andreu Mas-Colell per demanar-li solucions davant la difícil situació que estan passant moltes entitats socials del país a causa dels retards en els pagaments de les Administracions.
 
Aquestes són les 5 peticions que la Taula del Tercer Sector i la Confederació adrecen al conjunt de les Administracions Públiques catalanes:
 
1.- Que les Administracions Públiques catalanes paguin el més aviat possible el deute de 866 M € que tenen contret amb les entitats socials del país.
 
2.- Que el Dept. d’Economia i Coneixement de la Generalitat i la resta de les Administracions Públiques de Catalunya estableixin una línia de pagament preferent per a les entitats socials no-lucratives.
 
3.- Que el Dept. d’Economia i Coneixement estableixi per via d’urgència una línia de finançament de circulant per a les entitats socials del país en concertació amb entitats financeres.
 
4.- Que, en el cas de les subvencions, les Administracions Públiques catalanes estableixin terminis de pagament en les bases de les convocatòries i, d’acord amb aquests terminis, admetin la imputació dels costos financers del projecte que l’entitat hagi de suportar per poder dur a terme el projecte subvencionat.
 
5.- Que totes les Administracions Públiques catalanes agilitzin l’emissió dels certificats de reconeixement de deute que els demanen les entitats socials a fi de poder accedir a finançament bancari.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article