L'euro per recepta, a partir del 23 de juny

Amb la nova taxa els catalans abonaran una mitjana de 13 euros l'any


A partir de la mitjanit del divendres 22 al dissabte 23d de juny entrarà en vigor la mesura de "l'euro per recepta". Es tracta d'una taxa administrativa (1 euro) que els ciutadans hauran d'abonar a les oficines de farmàcia de Catalunya per cada recepta que hi presentin del Servei Català de la Salut. Les receptes que tinguin un preu inferior a 1,67 euros quedaran exemptes d'aquesta taxa.

Quan el ciutadà va al seu metge, aquest li lliura un pla terapèutic en el qual consten els medicaments que ha de prendre d'acord amb les indicacions mèdiques pertinents. Un cop el ciutadà el presenti a la seva farmàcia, haurà de pagar un euro cada vegada que se li dispensi un medicament. Per tant, aquesta taxa es paga per cada recepta que, normalment, coincideix amb un envàs de medicament. El Departament de Salut estima que la mitjana que cada ciutadà haurà de pagar serà de 13 euros l'any.
 
Per evitar que es pagui excessivament la taxa i que aquesta per si mateixa es pugui convertir en una barrera al compliment terapèutic, en cap cas el ciutadà pagarà més de 61 euros l'any. Durant l'any 2012 el còmput de la taxa serà de 36 euros.
Queden exemptes d'abonar-la unes 127.000 persones. Es tracta de col·lectius acreditats pel Departament de Benestar Social i Família que, segons la Llei 5/2012, no són tributaris de l'aportació: les persones beneficiàries de pensió no contributiva, del programa de la renda mínima d'inserció (PIRMI), de prestacions d'acord amb la Llei d'integració social dels minusvàlids (LISMI) i del Fons d'Assistència Social (FAS).
 
En el moment de la dispensació, el farmacèutic pot saber, gràcies a la targeta sanitària i als sistemes d'informació, si correspon al ciutadà pagar la taxa ja que disposa d'informació en línia de si n'està exempt per pertànyer a algun dels col·lectius esmentats segons el registre del Departament de Benestar Social i Família, i també si l'usuari ja ha assolit el màxim anual dels 61 euros.
 
A banda del tiquet de caixa corresponent, el ciutadà pot sol·licitar a la farmàcia un justificant d'abonament de la taxa. De la mateixa manera, properament, podrà sol·licitar un extracte on consten les seves dades personals i es relacionen totes les receptes dispensades amb informació de la taxa abonada per cada una. En aquest extracte també hi figurarà el saldo pendent fins al màxim anual de 61 euros.
 
Un dels objectius del Departament de Salut és garantir la utilització eficient dels medicaments, la qualitat de la prescripció i l'optimització dels recursos que el sistema sanitari destina a la prestació farmacèutica. Per aconseguir millorar la qualitat de la prescripció i dispensació cal disposar d'instruments i procediments automatitzats que contribueixin a augmentar la seguretat en l'ús dels medicaments. A més, amb aquesta mesura es preveu aconseguir un ingrés de 100 milions d'euros l'any. Aquests diners revertiran en la millora del finançament del sistema sanitari públic de salut.
 
El Departament de Salut ha endegat una campanya informativa adreçada a ciutadans, farmacèutics i professionals sanitaris. S'han distribuït pòsters als centres sanitaris i a les oficines de farmàcia i s'ha elaborat documentació informativa per als professionals. Per a qualsevol dubte o informació addicional, els ciutadans poden adreçar-se a Sanitat Respon a través del 061.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article