El Govern aprova el Pla estratègic de polítiques de dones 2012-2015

El document defineix les línies de treball i les directrius que han d’orientar l’activitat dels poders públics catalans cap a la igualtat efectiva de dones i homes


El Govern ha aprovat avui el Pla estratègic de polítiques de dones 2012-2015, que defineix les línies d'intervenció, els processos de treball i les directrius que han d'orientar l'activitat dels poders públics catalans cap a la igualtat efectiva de dones i homes, i donar resposta a les preocupacions, necessitats i aspiracions de les dones. Els objectius del pla són fer més eficaces totes les polítiques i actuacions governamentals incorporant la perspectiva de gènere, assolir la igualtat efectiva de dones i homes, i prevenir i actuar contra la violència masclista per aconseguir eradicar-la definitivament.

Els departaments del Govern són els encarregats de concretar les actuacions a desenvolupar per assolir aquests canvis socials a través dels seus plans operatius. Es tracta, per tant, d'una estratègia de treball dual. D'una banda, les polítiques transversals d'igualtat, a través del desenvolupament de la incorporació de la perspectiva de gènere a les polítiques públiques catalanes. I, de l'altra, les polítiques específiques d'igualtat establertes als programes operatius departamentals.
 
Els objectius estratègics d'aquest Pla són:
 
· Augmentar les accions encaminades a aconseguir la plena igualtat entre dones i homes al conjunt de la societat catalana, en tots els àmbits i sectors.
 
· Incrementar el valor i la visibilització de l'emprenedoria, la carrera professional i el talent femení al mercat de treball.
 
· Millorar la coordinació interdepartamental i la cooperació interinstitucional en l'àmbit de la promoció de la igualtat entre dones i homes.
 
· Millorar els mecanismes per prevenir, detectar i eradicar la violència masclista.


Major igualtat, font de creixement econòmic
 
El pla constata que en els darrers anys no s'han observat gaires avenços en la representació de les dones en la presa de decisions polítiques, econòmiques, socials i culturals, i que aquesta poca presència suposa una pèrdua del talent femení. Actualment únicament hi ha un 14% d'alcaldesses a Catalunya. Les dones representen un 33,3% del Consell General del Poder Judicial i als consells d'administració de l'IBEX 35 únicament hi ha un 11% de conselleres i un 8% de vicepresidentes. Segons un estudi realitzat per la Cambra de Comerç de Barcelona, el cost econòmic de la pèrdua del talent femení, se situa al voltant dels 1.000 milions d'euros a l'any, l'equivalent a l'1% del PIB.
 
Evolució de les estratègies polítiques
 
Aquest nou pla, el setè a Catalunya, és hereu d'una llarga tradició de planificació en matèria d'igualtat entre dones i homes per part del Govern de la Generalitat. El document aprovat avui manté aquesta tradició i avança en la transversalització de la perspectiva de gènere, la posada en marxa de mesures per assolir-la, alhora que continua apostant per les mesures d'acció positiva. A més, incorpora els avenços legislatius en aquest camp que han tingut lloc en els darrers anys, com la Llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, l'Estatut d'autonomia de Catalunya, i la Llei orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
 
 

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article