L'Ajuntament de Barcelona consolida l'atenció transversal a les dones que pateixen violència masclista

Durant l'any 2012 s'han destinat més de 3,4 milions d'euros a l'atenció a les dones


Durant el primer semestre del 2012, els punts d'informació a les dones han atès 1.275 persones, la qual cosa suposa un augment de l'1,73% respecte al mateix període de l'any anterior. El nombre d'unitats familiars ateses als dispositius d'atenció a la infància i adolescència que pateix violència masclista han augmentat prop d'un 30% respecte al 2011.
 

L'Ajuntament de Barcelona destinarà els recursos necessaris per abordar la violència masclista, entesa com un fenomen estructural, amb respostes específiques i diverses: transversalitat, coordinació i cooperació, integritat, participació i coresponsabilització, accessibilitat o qualitat.
 
La Regidoria de Dona i Drets Civils ha elaborat el Pla municipal per la igualtat d'oportunitats real i efectiva entre homes i dones (2012-2015) per fer de Barcelona una ciutat lliure de violència vers les dones.
 
Un dels objectius d'aquest pla és l'abordatge integral contra la violència masclista i la lluita contra l'explotació sexual per millorar les intervencions per eradicar la violència masclista en totes les seves manifestacions.
 
El pressupost destinat als serveis d'atenció a les dones durant l'any 2012 és de 3.482.490,48 euros.
 
Més de mil dones als PIAD
 
Els punts d'informació a les dones (PIAD) són serveis oberts a totes les dones, que ofereixen informació, orientació i atenció de forma individual, grupal i comunitària. La ciutat disposa de deu espais d'aquest tipus, distribuïts per tots els districtes, que han donat atenció a974 dones per primera vegada durant el primer semestre de l'any.
 
Aquesta xifra suposa un augment del 0,62% respecte al mateix període del 2011. El recurs que més han sol·licitat aquestes dones és l'assessorament jurídic, seguit per l'acompanyament psicològic i l'assessorament pel que fa a la violència masclista.
 
El nombre total de dones ateses (noves i en seguiment d'anys anteriors) és de 1.275, fet que suposa un augment de l'1,73% respecte al mateix període de l'any anterior.
 
Atenció a les dones víctimes de violència
 
L'Equip d'Atenció a les Dones (EAD) és un servei municipal d'atenció específica a les dones que pateixen violència masclista i als seus fills i filles.
 
El primer semestre de l'any s'han atès 843 dones, 231 de les quals era la primera vegada que s'adreçaven a l'EAD i 118 ho han fet per via d'urgència. Respecte al grau d'assoliment dels objectius, de les 1.210 dones ateses el 2011, prop del 49% van causar baixa, i d'aquestes el 77,87% van marxar havent assolit totalment o parcialment els objectius.
 
Serveis per a la infància i l'adolescència
 
D'altra banda, durant els primers sis mesos de l'any, elcentre d'acolliment d'urgència per a violència masclista per a dones i per als seus fills i filles ha acollit un total de 67 dones i 49 infants o adolescents, un 35,5% més que el mateix període de l'any anterior. D'aquests, 54 dones i 39 infants o adolescents han estat acollits al centre.
 
L'Ajuntament disposa de tres tipus de recursos públics d'acolliment de llarga estada, però quan no hi ha places disponibles en aquests es recorre a recursos privats conveniats o a entitats privades.
 
Dels espais públics, 13 dones i 11 infants o adolescents han estat acollits a la Casa d'Acollida de Dones durant el primer semestre de l'any, i 9 dones i 6 infants han disposat d'una estada conveniada amb una entitat privada. El pis tutelat i els pisos d'acollida han allotjat 4 dones i 11 infants, mentre que pels pisos pont en comunitat de veïns han passat set dones i deu infants o adolescents.
 
Teleassistència al mòbil
 
En el període esmentat, un total de 243 dones han disposat del servei de teleassistència mòbil (ATENPRO), que està enfocat no només a prevenir possibles agressions i garantir una atenció immediata, sinó també de cara a oferir suport i assessorament a les seves usuàries.
 
Per atendre els infants iadolescents en situacions de violència masclista, l'Ajuntament compta amb l'EAD, on els menors s'atenen a partir de la demanda de les mares, i el Servei d'Atenció a Nens i Nenes que han patit violència de gènere en l'àmbit familiar (SAN), on persones referents fan la demanda d'atenció directa per als nens.
 
Durant el primer semestre del 2012, s'han atès directament o indirectament 245 unitats familiars i 398 menors, el mateix nombre d'unitats que es va atendre en tot l'any 2011.
 
Un servei per als homes
 
Amb l'objectiu de treballar amb els homes per eliminar o disminuir els maltractaments i aconseguir unes relacions familiars i de parella més respectuoses i igualitàries, el Servei d'Atenció als Homes per a la promoció de relacions no violentes (SAH) s'ha consolidat.
 
Entre els mesos de gener i juny, el SAH ha atès 79 homes, i 26 dones han contactat com a parelles o exparelles. En total han entrat 33 expedients nous.
 
Per últim, un total de 758 adolescents han participat en els tallers de prevenció de relacions abusives, que amb el títol de "Paranys de l'amor" volen incrementar la conscienciació entorn de la presència de la violència en la quotidianitat entre els joves.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article