Els serveis socials són un sector econòmic rellevant en el conjunt de l'economia catalana amb incidència directa en l'àmbit de l'ocupació

Per primera vegada es disposarà de dades recollides mitjançant enquestes relatives al personal ocupat i al volum d'activitat econòmica del sector


Benestar Social i Família i l'Institut d'Estadística de Catalunya han fet públics els resultats de l'Enquesta Econòmica a Centres i Entitats de Serveis Socials, una nova operació estadística de caràcter oficial prevista a la Llei 13/2010, del 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014. 
 

Aquest estudi està dissenyat per obtenir i facilitar informació sobre l'abast econòmic dels serveis socials especialitzats i la seva aportació a l'economia catalana. Concretament, l'estudi pretén: 
 
Proporcionar informació relativa als serveis que s'ofereixen i al personal ocupat en els diferents tipus de centres que conformen el sector dels serveis socials especialitzats.
Conèixer el volum d'activitat, les despeses i el finançament del conjunt del sector.
 
L'Enquesta Econòmica a Centres i Entitats de Serveis Socials s'ha desenvolupat mitjançant dues actuacions:
 
L'estadística econòmica dels establiments de serveis socials, elaborada a partir de les Enquestes a centres de serveis socials (centres d'atenció a la gent gran, a persones amb discapacitat i a la infància i l'adolescència, entre d'altres). La fase de recollida de dades es va dur a terme durant el primer i segon trimestre del 2011, amb informació referida al 2009.
L'Estadística econòmica d'entitats no lucratives de serveis socials, elaborada a partir de l'Enquesta econòmica a entitats no lucratives de serveis socials. La fase de recollida de dades es va dur a terme el quart trimestre del 2011 i el primer trimestre del 2012, amb informació referida al 2010.
 
El Departament de Benestar Social i Família valora molt positivament la col·laboració dels centres i les entitats, ja que la seva resposta ha estat molt satisfactòria, amb una participació del 96,5% de la mostra dissenyada.
 
Des d'un punt de vista tècnic, la mostra ha estat formada per un 35% dels centres i entitats inscrits en el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials del Departament de Benestar Social i Família, fet que garanteix la representativitat dels resultats pel conjunt del territori català.
 
Durant l'any 2012 s'ha treballat a partir de la informació obtinguda en les dues operacions estadístiques, que ha donat com a resultat final un seguit de taules que es poden consultar a l'apartat d'estadístiques del web del Departament de Benestar Social i Família i al web de l'Institut d'Estadística de Catalunya.
 
Les dades d'ocupació més rellevants de l'enquesta situen el nombre de treballadors en 66.075 persones en els serveis socials especialitzats, per tant, sense incloure les persones que treballen en àmbits que no són objecte d'aquest estudi, com els serveis bàsics d'atenció social o els serveis d'atenció domiciliària.
 
L'enquesta també aporta dades significatives sobre el voluntariat del sector, i situa el nombre de voluntaris que col·laboren en centres de serveis socials en 27.540. Aquesta xifra no inclou els voluntaris que col·laboren amb entitats d'àmbit territorial més enllà de Catalunya (Càritas, Once, Creu Roja i bisbats de l'església catòlica), llevat dels que realitzen l'activitat de voluntariat en els centres de serveis socials objecte d'aquesta enquesta.
 
D'altra banda, els resultats de l'enquesta quantifiquen el volum d'activitat econòmica que generen els serveis socials especialitzats en més de 1.800 milions d'euros i constaten que els serveis socials són un sector econòmic rellevant en el conjunt de l'economia catalana, amb una incidència molt directa en l'àmbit de l'ocupació.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article