Modificació en l'exempció de l'IVA per part d'entitats o establiments de caràcter social

Tres punts marquen les directrius de la nova llei

ecom informa que la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 2013 (BOE nº 312, de 28 de desembre) ha canviat l'apartat Tres de l'article 20 de la Llei de l'IVA (Llei 37/1992), pel qual s'elimina l'exigència del previ reconeixement per part d'Hisenda per a l'aplicació de l'exempció de l'IVA en les prestacions de serveis, i els lliuraments de béns accessòries a les mateixes, realitzades per entitats o establiments de caràcter social.
 

Segons aquest article, es consideraran entitats o establiments de caràcter social aquells en els quals concorrin els següents requisits:
 
1r. Mancar de finalitat lucrativa i dedicar, si escau, els beneficis eventualment obtinguts al desenvolupament d'activitats exemptes d'idèntica naturalesa.
 
2n. Els càrrecs de President, Patró o representant legal hauran de ser gratuïts i mancar d'interès en els resultats econòmics de l'explotació per si mateixos o a través de persona interposada.
 
3r. Els socis partícips de les entitats o establiments i els seus cònjuges o parents, fins al segon grau inclusivament, no podran ser destinataris principals de les operacions exemptes ni gaudir de condicions especials dels serveis. Aquest requisit no s'aplicarà quan es tracti de les prestacions de serveis al fet que es refereix l'apartat Un, nombres 8º i 13º, d'aquest article.
 
Si feu clic aquí podreu llegir l'article complet. 

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article