Front comú contra la mutilació genital femenina

El dia 6 de febrer és el Dia internacional contra la mutilació genital femenina


La Generalitat de Catalunya i diverses entitats del sector reforcen, des de 2001 i en resposta a un encàrrec del Parlament, la tasca preventiva i col·laborativa per lluitar contra la mutilació genital femenina (MGF), una pràctica execrable de violència masclista que afecta majoritàriament les nenes de països africans de la franja del Sahel. La MGF és una violació dels drets humans i de les llibertats fonamentals, que menyscaba la dignitat de la dona i de la nena, perjudicant la seva salut física i psíquica. Una realitat que té repercussions al nostre país com a conseqüència de les migracions internacionals.

La MGF és una pràctica mil·lenària de control sobre el cos i la sexualitat de les dones que depèn més de les ètnies practicants que no pas del país d’origen. Cap creença religiosa la subscriu, tot i que hi ha persones que poden adduir aquesta premissa per tal de justificar-la.
 
Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), la MGF comprèn tots els procediments que, de manera intencionada i per motius no mèdics, alteren o lesionen els òrgans genitals femenins. Les condicions en què es practica sovint comporten hemorràgies, infeccions i, fins i tot, la mort. Les conseqüències de la MGF per a la dona són paleses posteriorment en el part amb fístules obstètriques i patiment fetal, entre d’altres.
 
Catalunya compta amb un sistema pioner, exemple de bona pràctica a nivell internacional, que es vehicula a través del “Protocol d’actuacions per prevenir la mutilació genital femenina” i que implica diversos departaments de la Generalitat. De fet, la tasca de coordinació s’amplia als ens locals gràcies a la progressiva proliferació de taules municipals i comarcals que permeten posar en comú els casos i actuar davant possibles sospites. Actualment n’hi ha una setantena d’actives al territori.
 
La feina de prevenció s’articula per mitjà del Grup de treball per a l’abordatge de la MGF que s’inscriu dins de la Comissió nacional per a una intervenció coordinada contra la violència masclista, dues iniciatives promogudes pel Departament de Benestar Social i Família. Dins del Grup de treball hi participen:
 
- Departament de la Presidència (Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament)
- Departament de Governació i Relacions Institucionals (Direcció General d’Afers Religiosos)
- Departament d’Ensenyament
- Departament de Salut (Agència de Salut Pública de Catalunya)
- Departament d’Interior
- Departament de Benestar Social i Família (Direcció General per a la Immigració, Institut Català de les Dones, Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, i Secretaria de Família)
- Associació Catalana de Llevadores
- Consell Nacional de Dones de Catalunya
- Consell de Col·legis de Metges de Catalunya
- Circuit Barcelona contra la violència vers les dones
 
No hi ha constància de l’exercici d’aquest tipus d’agressió contra les dones en territori català. De fet, es concentra als països d’origen aprofitant viatges curts o estades per vacances. D’aquí la importància d’una actuació preventiva ferma que inclogui el coneixement del viatge amb antelació, el compromís per escrit del pare i de la mare que no es practicarà cap tipus de mutilació a la menor i les revisions ginecològiques a pediatria. Gràcies a modificacions del Codi Penal i de la Llei Orgànica del Poder Judicial, la MGF es pot perseguir i castigar encara que s’hagi practicat fora de les nostres fronteres.
 
Amb actuacions com el Protocol, les taules locals o el Grup de treball es fomenta l’actuació de les dones africanes com a principals protagonistes en el procés d’eradicació de la MGF, ja que són les principals afectades. En aquest sentit, el treball desenvolupat pel Govern, juntament amb la nova legislació, estan introduint elements de reflexió a les pròpies comunitats que generen canvis positius.
 
La Direcció General per a la Immigració serà la seu el proper 22 de febrer d’una jornada adreçada a professionals per donar a conèixer algunes experiències que estan donant bons resultats a països com Senegal i Mali. La trobada també serà el marc de presentació de la nova Associació Humanitària contra l’Ablació de la Dona Africana, que ja s’ha integrat al treball per a l’abordatge de la MGF. Es tracta d’una entitat arrelada a Barcelona i integrada per dones procedents de Guinea Conakry, Guinea Bissau i Burkina Faso.
 
Coincidint amb el Dia internacional contra la MGF que tindrà lloc demà, els integrants del Grup de treball han volgut manifestar la seva preocupació pel desconeixement del parador i per la integritat de l’imam gambià Baba Leigh, col·laborador en origen en la lluita contra aquesta pràctica. Segons informacions diverses, es trobaria reclòs i incomunicat a Gàmbia pel seu treball en defensa dels drets humans i per la seva oposició a la pena de mort.
 
Leigh ha visitat Catalunya un parell de vegades els darrers anys, en el marc de viatges de treball organitzats per la Generalitat de Catalunya i les entitats catalanes AMAM i EQUIS, de sensibilització i prevenció de la MGF.
 

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article