Govern i entitats impulsen el Pacte per la infància a Catalunya

Més de 70 entitats i organitzacions, col•legis professionals, grups parlamentaris, entitats municipalistes i agents socials i econòmics signen avui el Pacte.


El Pacte per a la Infància a Catalunya, impulsat pel Govern, està orientat a promoure polítiques integrals que tinguin en compte la perspectiva dels infants i adolescents, que permetin prioritzar les actuacions adreçades a aquests ciutadans i ciutadanes i facilitin nous espais per a la construcció del seu futur. El Pacte respon a la necessitat de donar visibilitat i benestar a la infància i situar-la al centre de les polítiques del país. El Pacte es signarà avui amb més de 70 entitats.

L’acord subscrit suposa l’assoliment d’un alt grau de consens, fruit de la suma de compromisos que adquireixen tots els signants i que suposa un canvi substancial i significatiu en matèria d’infància al nostre país. En aquest sentit, la signatura suposarà un salt qualitatiu en les polítiques adreçades a aquest col·lectiu, en tant que permetrà millorar les eines per protegir i atendre els infants i adolescents en situació més vulnerable, així com impulsar mesures de prevenció, foment de la participació i promoció dels drets, deures i oportunitats del conjunt d’infants i adolescents del país.
 
Per a fer-ho, el document traça diversos eixos d’actuació:

- Participació social de la infància. Per a garantir la participació infantil recollida com a dret a la legislació actual i fomentar el coneixement dels drets de l’infant.

- De la inclusió social a la qualitat de vida: igualtat d’oportunitats. Aquest eix se centra en reforçar les polítiques de prevenció del risc, especialment de les situacions de pobresa; millorar el treball amb les famílies i els recursos per intervenir davant les situacions de risc; treballar per oferir a tots els infants i adolescents en situació de desemparament la mesura de protecció més adequada a les seves necessitats, així com desenvolupar les mesures de suport necessàries perquè es puguin desenvolupar en un futur com a adults autònoms i responsables.

- Atenció a la infància des de la perspectiva de la salut, l’educació i els valors i la família.  En l’àmbit de la salut, treballant des de la prevenció, l’atenció precoç; reforçant la prevenció de les addiccions i dels trastorns alimentaris; promovent la Xarxa de salut mental; donant suport als infants amb malalties cròniques o de llarga durada; conscienciant la societat perquè actuï amb responsabilitat en relació amb el maltractament infantil fent visible el nombre d’infants que pateixen aquesta causa, i evitant la victimització secundària.
Pel que fa a l’educació i els valors, el pacte vol garantir el dret a l’educació més enllà del dret a l’escolarització, fomentant el lleure, el joc i la participació en activitats socials, culturals i artístiques; i potenciar el paper socioeducatiu de tots els agents i reforçar el vincle entre ells, coresponsabilitzant-se de tot el procés educatiu dels infants i adolescents.
 
Sobre la família, el text aposta per a promoure la família com a institució afectiva, educadora i transmissora de valors; protegir i acompanyar les famílies en tota la seva diversitat i en qualsevol moment del seu cicle vital; donar suport en funció de la seva renda, i en especial a les nombroses i monoparentals i les que estan en risc de vulnerabilitat; promoure polítiques de suport a la natalitat i afavorir la conciliació de la vida personal, professional, familiar i escolar per garantir el temps compartit com a element clau de benestar.
 
-  Mitjans de comunicació. El darrer eix del document busca garantir  un tractament adequat de les informacions que afecten els infants, vetllar per una influència positiva de la publicitat sobre els valors i el consum responsable; instar a l’autoregulació dels professionals i les empreses de comunicació; fomentar la igualtat d’oportunitats en l’accés als mitjans i les tecnologies; protegir l’ús correcte de la identitat digital dels menors d’edat; incorporar una imatge realista i positiva dels infants i adolescents incidint en els hàbits saludables; educar els infants i adolescents per ser responsables amb mesures d’autocontrol i de gestió del temps, i coresponsabilitzar les famílies i la resta de la comunitat socioeducativa en l’educació mediàtica dels infants.
El pacte també tracta altres aspectes per a reforçar i consolidar l’atenció a la infància com ara l’impuls al desenvolupament de la Llei 14/2010 de drets i oportunitats de la infància i l’adolescència, la creació d’un índex de desenvolupament infantil o la incorporació d’una avaluació específica sobre l’impacte en la infància en els projectes de disposicions reglamentàries i els avantprojectes de llei.
 
Un procés d’elaboració obert i participatiu
Des del seu inici, el Pacte ha volgut ser l’expressió del compromís que adquireix tota la societat per situar la infància com a eix vertebrador del conjunt de les polítiques de Catalunya. És per això que durant tot el procés d’elaboració s’ha buscat la col·laboració i el consens dels diferents agents socials, civils, institucionals i polítics.
 
En aquest sentit, l’etapa participativa, que va tenir lloc des de finals de 2011 fins al maig de 2012, va comptar amb 6 grups de treball formats per més de 70 persones (membres d’entitats, experts i professionals de l’Administració). Durant aquesta fase, també es va comptar amb la participació de la ciutadania en general i dels propis infants i adolescents, dels quals es van rebre més de 900 aportacions.

Llegiu els documents del Pacte per la infància a Catalunya.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article