El jutge tindrà l'última paraula sobre la custòdia compartida

Els jutges tindran la potestat de decidir si imposen la custòdia compartida prioritzant l'interès del menor.

El Consell de Ministres ha aprovat l'avantprojecte de llei que regula el règim de convivència amb els pares en cas de nul·litat, separació i divorci. L'avantprojecte ha eliminat l'excepcionalitat, cosa que significa que, encara que els pares hi estiguin en contra, el jutge serà qui tingui l'última paraula per decidir de quina manera es reparteixen les guàrdies els pares prioritzant l'interès del menor. Fins ara aquest règim només s'adoptava en aquells casos en què hi havia acord entre els pares i un informe favorable del fiscal. L'avantprojecte però, salvaguarda els menors de la custòdia compartida en el cas que el progenitor hagi estat condemnat o hi ha indicis fundats de maltractaments.

El jutge també serà l'encarregat de regular els aspectes i el contingut de les relacions parentals, sense que la custòdia compartida impliqui necessàriament una alternança de residència dels fills amb els progenitors en períodes iguals. Entre les novetats que incorpora l'avantprojecte hi figura que la pàtria potestat s'equipara a la coresponsabilitat parental i que el text deixa enrere el concepte de visites al subratllar la rellevància del contacte quotidià i freqüent entre els progenitors i els seus fills. A partir d'ara es deixarà de parlar de guardador o custodi, o de visites, per passar a referir-se a convivència i règim d'estada, relació o comunicació amb el no-convivent. També es tindrà en compte el dret dels fills a mantenir relacions personals amb els germans, avis i altres parents.
 
La nova llei també preveu que la pensió alimentícia dels menors no acabi amb la seva majoria d'edat sinó que aquesta s'allargui fins que els fills no puguin ser autònoms econòmicament.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article