Com afecta la crisi en la salut de la població?

El Govern impulsa un observatori per analitzar-ne els efectes

El Govern ha acordat impulsar la constitució d'un observatori sobre els efectes de la crisi en la salut de la població en el marc de l'Observatori del Sistema de Salut de Catalunya per tal de, en un escenari de crisi com l'actual, que està transformant el context socioeconòmic del nostre país, fer un seguiment estret dels principals indicadors de salut (estils de vida, consum de serveis sanitaris, incidència de determinades malalties) i analitzar-ne l'evolució. 
 

L'observatori, que no comporta la dotació de recursos addicionals en l'OSSC, posarà atenció preferent en la població en situació de vulnerabilitat que per motius de renda, sexe, edat o nivell educatiu, entre d'altres, estiguin rebent els efectes de la crisi econòmica amb major intensitat. Es preveu que l'Observatori emeti dos informes a l'any i que el primer serà públic al llarg del primer semestre del 2014.
 
A partir dels resultats de l'anàlisi dels resultats, el Govern, en cas que sigui oportú, reorientarà les polítiques sanitàries i articularà actuacions per tal de respondre a les necessitats de salut identificades, millorar els resultats en salut i garantir l'equitat en l'accés a uns serveis públics de salut de qualitat.
 
En els casos que sigui necessari, les actuacions d'abordatge a les necessitats identificades a través de l'anàlisi dels efectes de la crisi, faran necessària la mobilització i responsabilitat de diferents àmbits del Govern i en aquest cas seran vehiculades a través del Pla interdepartamental de Salut de Salut  Pública (PINSAP), que recull les línies d'actuació transversals i interdisciplinàries per a l'abordatge dels problemes de salut a través de la coordinació de les accions que incideixen en la salut de la població i que són competència dels diversos departaments.
 
L'Observatori del Sistema de Salut de Catalunya (OSSC) és l'ens encarregat de posar a disposició dels ciutadans, professionals, investigadors i gestors, la informació necessària per millorar el coneixement del sector salut i facilitar el retiment de comptes i la presa de decisions.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article