Acord per millorar l'atenció a la gent gran

L'ICASS i les principals patronals dels centre residencials de gent gran col·laboraran per garantir la sostenibilitat del sector.

(pdf)

La directora de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), Carmela Fortuny, i els representats de les principals patronals de centres residencials de gent gran (Associació Catalana de Recursos Assistencials, Unió Catalana d’Hospitals, Consorci de Salut i Social de Catalunya, Centres Sociosanitaris Catòlics de Catalunya, Unió de Petites i Mitjanes Residències i Associació de Centres d’Atenció a la Dependència de Catalunya) van signar la setmana passa un acord per garantir la racionalització i sostenibilitat del sector.

La directora general de l’ICASS va explicar que “l’objectiu d’aquestes mesures, atesa l’actual situació pressupostària i financera, és garantir a les entitats prestadores dels serveis que puguin continuar treballant amb els mateixos estàndards de qualitat i d’atenció a la persona com fins ara”. Fortuny també va dir que arran de l’entrada en vigor de la Llei de la dependència i la Llei de serveis socials s’ha generat un nou marc legal que ha permès l’accés als serveis socials especialitzats a un segment de la població molt important que fins aleshores no havia tingut la possibilitat d’accedir-hi. “I tot plegat produeix un canvi de paradigma en el marc assistencial actual que fa necessari replantejar el model d’atenció directa, però sense sortir d’un marc organitzatiu preestablert”, va dir la màxima responsable de l’ICASS.

En aquest sentit totes dues parts van acordar adequar els requeriments professionals a les actuals necessitats d’atenció a la gent gran. La directora general de l’ICASS va insistir que "s’ha treballat una proposta sota la premissa irrenunciable que la qualitat de l’atenció a la gent gran no es vegi reduïda ni desvirtuada". L’acord al qual s’ha arribat amb el sector implica el manteniment de la presència efectiva en els centres de gent gran de totes les categories professionals i només és redueix la ràtio d’atenció en aquelles categories que tenen menys incidència en l’atenció directa de les persones dependents. En aquelles categories  que tenen una intervenció més directa sobre l’usuari amb un nivell de dependència més alt, com ara gerocultors, metges o diplomats i diplomades en infermeria, les hores de dedicació professional es mantenen inalterades.

L’acord també promou la consolidació de la xarxa pública de serveis socials especialitzat. En aquest sentit, s’ha acordat elaborar un pla de consolidació cap a la concertació en els futurs anys que es començarà a materialitzar a principis del 2015. L’objectiu és canviar el règim de relació del Departament amb les residències que tenen places col·laboradores i transformar-les de forma progressiva en places concertades per garantir la seva sostenibilitat.
 
Així mateix, s’ha acordat en la mesura que les disponibilitats pressupostàries ho permetin prioritzar els pagaments dels serveis d’atenció diürna i residencial a la gent gran i les prestacions econòmiques vinculades al servei. També s’ha acordat racionalitzar els mecanismes de subministrament del material farmacèutic als centres residencials de gent gran. Properament, juntament amb el Departament de Salut, s’iniciarà l’estudi de les fórmules més adients per racionalitzar aquests mecanismes.
 
Finalment, s’implementarà un protocol d’actuacions encaminades a garantir el compliment de les obligacions econòmiques dels usuaris que gaudeixin d’un servei de la xarxa pública.
 
Aquest acord és fruit de les reunions periòdiques que el Departament de Benestar Social i Família i les principals patronals del sector dels centres residencials de gent gran han mantingut els darrers mesos per acordar línies de treball conjuntes que contribueixin a assegurar la sostenibilitat de les residències assistides de gent gran.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.

Ita Miquel
1.

Acord per millorar l'atenció a la gent gran? aquesta vegada us heu equivocat molt amb el titular!!
No cal justificar el que he escrit. L'acord està penjat a la web de la generalitat i parla per ell mateix.

  • 0
  • 0

Comenta aquest article