El Parlament Europeu vol que les dones ocupin almenys el 40% dels càrrecs directius

S'ha presentat una proposta de llei perquè aquesta sigui la situació a la UE per al 2020


Les dones han de representar almenys el 40% dels llocs directius en les empreses cotitzades en borsa dins de la UE per al 2020, segons una proposta de llei recolzada avui dimecres pel ple de l'Eurocambra. Els eurodiputats insisteixen que les companyies han d'assolir aquest objectiu mitjançant processos de selecció transparents i proposen excloure de les licitacions públiques a les empreses que no compleixin la normativa.

Al 2013 només el 17,6% dels càrrecs directius no executius de les empreses de la UE són dones. Aquesta proposta legislativa estableix una sèrie de mesures l'objectiu de les quals és garantir una representació més equilibrada d'homes i dones entre els càrrecs directius no executius de les empreses cotitzades en borsa. Els eurodiputats han donat suport a la proposta per 449 vots a favor i 148 en contra.

La ponent d'aquest assumpte a la comissió de Drets de la Dona, Rodi Kratsa- Tsagaroupoulou (PPE, Grècia), ha declarat: “Hem adoptat una resolució consistent i enviat un missatge fort al Consell, però també a les societats europees". "És essencial que les empreses que cotitzen en borsa incloguin dones qualificades en els seus processos de presa de decisions, per tal de fomentar la competitivitat i respectar els principis i valors de la igualtat a la UE", ha afegit.

Per la seva banda, la ponent de la comissió d'Afers Jurídics, la socialista austríaca Evelyn Regner, ha assegurat que "amb el vot d'avui hem aclarit i millorat les condicions per garantir un procés de selecció obert i transparent. El Parlament ha fet els deures i ara és el torn del Consell, que ha d'avançar en aquesta legislació perquè puguem concloure abans de les properes eleccions europees. Això demostrarà als ciutadans que mantenim la nostra lluita contra la discriminació i el nostre compromís per la igualtat d'oportunitats en el mercat laboral".

Processos de selecció transparents
Els Estats membres han d'assegurar que les empreses que cotitzen en borsa prenen mesures efectives i vinculants per garantir un accés igualitari de dones i homes als llocs directius no executius, de manera que les dones ocupin almenys el 40% d'aquests càrrecs en 2020. Les empreses públiques tindran de termini fins a 2018 per complir aquest objectiu.

Els Estats membres han d'assegurar que les empreses seleccionen als candidats amb una representació de gènere equilibrada i d'acord a una anàlisi comparativa de les qualificacions, "mitjançant l'aplicació d'uns criteris preestablerts, clars, formulats de forma neutra, no discriminatoris i mancades d'ambigüitats".

Segons el text aprovat, les empreses haurien de donar prioritat al candidat del gènere menys representat si té les mateixes qualificacions que un candidat de l'altre gènere en termes d'adequació, competència i rendiment professional.

Àmbit d' aplicació
Aquesta legislació no s'aplicaria a les microempreses ni a les pimes (és a dir, empreses amb menys de 250 treballadors). No obstant això, els diputats exigeixen als Estats membres que introdueixin polítiques de suport i incentius a les pimes" perquè milloren considerablement l'equilibri de gènere a tots els nivells de gestió".

Sancions
Les empreses que no compleixin els objectius establerts estarien obligades a presentar una declaració en la qual figurin els motius pels quals no es van assolir aquests objectius i una descripció detallada de les mesures que l'empresa ha pres o pensa prendre en el futur per complir les normes.

Els diputats proposen que els països imposin sancions a les empreses per no seguir processos de selecció clars i transparents, més que per no garantir l'objectiu del 40%. Aquestes sancions serien "efectives, proporcionals i dissuasòries" i inclourien, a proposta de l'Eurocambra, l'exclusió de les licitacions públiques i l'exclusió parcial del finançament dels Fons Estructurals de la UE.

Properes passes
Les esmenes aprovades pel ple representen la posició formal en primera lectura del Parlament Europeu. El text adoptat serà ara remès al Consell, que haurà de posicionar-se al respecte.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article