Les sol·licituds de valoració i revisió del grau de discapacitat ja es poden tramitar per Internet

Acreditar un grau de discapacitat és un requisit per poder optar a les diferents prestacions.

Les persones amb discapacitat que vulguin sol·licitar una valoració o una revisió del grau de disminució que els correspon segons les taules de valoració establertes, a partir de demà ja ho podran fer per Internet a través de formularis electrònics. Acreditar un grau de discapacitat és un requisit per poder optar a algunes de les diferents prestacions.

Amb aquest nou sistema de tramitació, la ciutadania pot relacionar-se amb l’administració sense necessitat de desplaçar-se a les Oficines de Benestar Social i Família, a les Oficines d’Atenció Ciutadana del Departament de Benestar Social i Família o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de Girona, perquè podrà iniciar i fer el seguiment de l’expedient per mitjans electrònics.
 
Això sí, per a fer-ho caldrà disposar del certificat digital vàlid. Aquest certificat permet fer tràmits en línia amb plenes garanties jurídiques ja que, a banda d’identificar l’usuari, permet signar els documents electrònics amb la mateixa validesa legal que la signatura manuscrita.
 
A qui va dirigit?                                                                                                              
- Les persones que pateixen alguna malaltia permanent que pot comportar unes conseqüències que generin una discapacitat per a les activitats de la vida diària.
- A les persones que pateixen alguna discapacitat, seqüela d'una malaltia física, psíquica i/o sensorial i necessitin saber el grau de discapacitat.
- A les persones que tinguin reconeguda una pensió de la Seguretat Social per incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa o que tinguin reconeguda una pensió de Classes Passives per jubilació o retir d'incapacitat permanent per al servei o inutilitat. - Aquestes persones es consideraran afectades per una discapacitat en grau igual o superior al 33 % exclusivament als efectes de la Llei 51/2003 d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

Un requisit per a optar a diferents prestacions
Les persones que puguin acreditar el grau de discapacitat podran beneficiar-se de les diferents prestacions que té el Departament de Benestar Social i Família, a més de totes les accions assistencials existents per a persones amb disminució:
 - Certificats d'aptitud física per al treball.
- Per accedir a la reserva de places per a persones amb discapacitat de les convocatòries als cossos de funcionaris de totes les administracions.
- Obtenció de la targeta d'aparcament per a vehicles que portin persones amb discapacitat amb dificultats de mobilitat.
- Reducció de l'IVA en la matriculació de vehicles i altres que puguin sorgir.
- Desgravació de la quantia establerta a l'efecte de la declaració de renda.
- Sol·licitar habitatges adaptats i les subvencions existents per a la seva compra.
- Ingrés en residències, centres de dia, assistència a centres ocupacionals transitoris i productius, etc.
 
Targeta acreditativa de la discapacitat
A més a més, a les persones que del resultat de la valoració se’ls acrediti un 33% de discapacitat o superior, l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) del Departament de Benestar Social i Família els generarà automàticament la Targeta acreditativa de la discapacitat. Gràcies a la col·laboració de diferents empreses i institucions, aquesta targeta dóna dret a diferents avantatges de l’àmbit de la mobilitat, la cultura, l’esport, la salut, l’oci i el lleure.
 
Avançant cap a la tramitació en línia
La iniciativa de facilitar el tràmit de les sol·licituds de valoració o de revisió de grau de discapacitat a través de mitjans electrònics, respon a la voluntat del Departament de Benestar Social i Família de permetre la tramitació electrònica dels tràmits adreçats a la ciutadania, sobretot aquells de major impacte social. En aquest sentit, el Govern de la Generalitat va fixar el passat 12 de juny, a través d’Acord de Govern, el termini màxim de desembre de 2014 per possibilitar l’inici dels procediments administratius per mitjans electrònics de tots els tràmits de la Generalitat i dels organismes i entitats públiques que hi estan vinculades.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article