Nou portal per prevenir els trastorns de conducta alimentària

Aquest nou portal recollirà aportacions, informació i materials, facilitats pels diferents organismes i entitats que integren la Taula de Diàleg per a la Prevenció dels Trastorns de la Conducta Alimentària.


La Taula de Diàleg per a la Prevenció dels Trastorns de la Conducta Alimentària ha presentat aquesta setmana un nou canal temàtic que té com a objectiu convertir-se en espai de referència sobre els trastorns del comportament alimentari tant per a ciutadans com per a professionals. Aquest nou canal temàtic estarà situat dins la plataforma del Canal Salut de la Generalitat de Catalunya i recollirà les aportacions, informació i materials, aportats pels diferents organismes i entitats que integren la Taula de Diàleg.

Els trastorns de la conducta alimentària a Catalunya, tercera malaltia crònica entre la població juvenil femenina
Una de les patologies emergents que més alarma social han causat en l'última dècada són els trastorns de l'alimentació. Es tracta d'un grup de quadres clínics entre els quals hi ha l’anorèxia nerviosa, la bulímia nerviosa, els seus quadres incomplets, el trastorn per afartament, l’obesitat per sobreingesta, i també altres d’aparició recent com són l’addicció a l'exercici i la preocupació patològica per les dietes suposadament sanes. Totes aquestes patologies tenen com a simptomatologia nuclear el desig de la primesa, extrema en molts casos, que comporta un risc físic important i que estimula conductes anòmales enfront de la dieta, el pes i la pròpia imatge corporal.
 
Segons l’OMS, els trastorns de la conducta alimentària són la tercera malaltia crònica més freqüent a l’adolescència i tenen una prevalença superior al 5%. Poden deixar greus seqüeles físiques, psíquiques i socials i una important associació amb la depressió, l'ansietat i els problemes de conducta i personalitat.
 
Però aquests trastorns no solament afecten el pacient, també a la seva família i a l'entorn més proper, i generen un important patiment social. Segons un estudi de l’ACAB, s’estima que un 11% de nois i noies presenta conductes de risc de patir algun trastorn alimentari. A Catalunya, l’any 2012, es van atendre un total de 2.825 casos de TCA en els centres de salut mental de la xarxa pública.
 
Segons dades del programa “Salut i escola”, en el curs escolar 2011/2012 els adolescents van fer un total d’11.921 consultes, de les quals un 27,12% (3.233) estaven relacionades amb problemes de salut alimentària.
 
L'atenció sanitària a aquestes patologies és complexa i perllongada, i requereix equips multidisciplinaris amb una formació específica en aquests trastorns. Hi ha implicats des dels factors sociològics i culturals fins als més íntims i psicològics, passant per la genètica, la família, l'educació i l'entorn social. Són patologies que, desencadenades en la majoria de les ocasions per factors socioculturals, porten als pacients a greus limitacions físiques i socials i en alguns casos a la mort.
 
L'abordatge dels trastorns de la conducta alimentària (TCA) constitueix actualment un problema de salut pública per la seva prevalença i per la complexitat del tractament, la tendència a la cronicitat i el risc vital associats. Catalunya ha estat pionera en el tractament d'aquestes patologies i des de fa vint anys disposa de centres amb unitats i programes específics per a l'atenció a aquestes malalties.
 
 
Un nou portal destinat a la prevenció dels trastorns del comportament alimentari dins l’entorn del Canal Salut
El Departament de Salut, juntament amb la Taula de Diàleg per a la Prevenció dels Trastorns de la Conducta Alimentària, posa en marxa un nou canal, de caràcter divulgatiu, sobre els trastorns del comportament alimentari per conscienciar la població de la importància de fomentar hàbits d'alimentació saludables i promoure l'acceptació de la imatge corporal en els infants i adolescents.
 
Els objectius del web, dins l'entorn del Canal Salut, són donar a conèixer les característiques d'aquestes malalties i el factors de risc de patir-les, ajudar a identificar comportaments sospitosos i signes d'alarma, i orientar les persones afectades i les seves famílies sobre qui els pot ajudar i on han d'adreçar-se. El portal ofereix, a més, informació sobre els diferents tipus de tractament i estratègies de prevenció, trenca mites i falses creences sobre l'alimentació i dóna resposta a les preguntes més freqüents sobre aquests trastorns.
 
Els professionals de l'àmbit de la salut i l'educació també hi poden trobar continguts i recursos d'interès, com ara informació sobre comorbiditat, criteris diagnòstics, documentació i material divulgatiu. També hi ha informació sobre el paper que fan les associacions de pacients que tenen com a objectiu l'acolliment de la família i del malalt i el coneixement de l'estructura i la dinàmica familiar, amb la finalitat d'orientar-los i acompanyar-los. En l’espai destinat al Consell Consultiu de Pacients de Catalunya del Canal Salut, s’hi pot trobar un registre amb les associacions de pacients de Catalunya.
 
Prevenció des de les pantalles dels centres sanitaris
Molts equipaments sanitaris, ajuntaments i organismes públics de Catalunya compten amb sistemes d’emissió de continguts digitals dins de les seves instal·lacions, principalment pantalles a les recepcions i a les sales d’espera. El Departament de Salut va iniciar, durant el 2012, el projecte Vídeo Salut amb l’objectiu de produir informació audiovisual i servir-la a tots els centres assistencials de Catalunya perquè disposin de material de salut per emetre’l des de les pantalles de les sales d’espera.
 
Per mitjà d’aquests suports el Departament pot oferir informació de salut i els ciutadans conèixer millor aspectes importants que els permetin tenir una millor salut i una prevenció activa de la malaltia. El projecte Vídeo Salut ja arriba a més de 500 pantalles de centres sanitaris i, a partir d’ara, també es podrà visualitzar a les pantalles dels ajuntaments que ho sol·licitin.
 
Enguany s’han elaborat 3 nous vídeos per a la prevenció dels trastorns de la conducta alimentària: un sobre els signes d’alerta davant de la sospita d’una anorèxia nerviosa http://youtu.be/u7oXa0sp_Ck; un altre sobre els signes d’alerta davant de la sospita d’una bulímia nerviosa http://youtu.be/Ka8phRofoaQ; i el darrer sobre les Creences falses sobre l’alimentació http://youtu.be/ycSwaC7YurY. També es distribuirà el vídeo de la campanya ResSEr, de l’ACAB (Associació contra l’Anorèxia i la bulímia) http://youtu.be/zyg1pBdfTes.
 
Taula de Diàleg per a la Prevenció dels Trastorns de la Conducta Alimentària
La Taula de Diàleg per a la Prevenció dels Trastorns de la Conducta Alimentària, agent impulsor d'aquest nou canal temàtic, neix l'any 2012 amb la voluntat d'unificar esforços en la lluita contra aquestes malalties. Implica representants dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, del sector empresarial, de fundacions privades de promoció de la salut i del món universitari.
 
Presidida per l’esposa del president de la Generalitat, Helena Rakosnik, i coordinada pel director de l’Agència Catalana del Consum, Alfons Conesa, la Taula de Diàleg té l'objectiu de construir una imatge corporal positiva i saludable mitjançant el foment d'una idea de cos basada en la salut i el benestar i no en l’aparença; de treballar de manera coordinada amb els diferents sectors (sanitari, educatiu, empresarial, comunicatiu, etc.) per dissenyar estratègies realistes de prevenció d’aquestes malalties, i de traslladar el debat a la societat per sensibilitzar-la de la importància de prevenir els trastorns de la conducta alimentària.
 
Accés al Canal de Trastorns de la Conducta Alimentària
http://trastornsalimentaris.gencat.cat
 
Més informació sobre la Taula de Diàleg
http://www.consum.cat/qui_som/taula-dialeg/index.html

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article