Dincat engega la campanya 'Enganxa't als drets'

La campanya vol fer visible la vulneració d'aspectes relacionats amb drets essencials del col·lectiu.


Les polítiques d'austeritat aplicades per les diferents Administracions estan comportant un retrocés en els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual o de desenvolupament (DID) i les seves famílies. Drets que ja s'havien guanyat, però que s'estan veient severament afectats, i drets que encara estaven en ple procés de consolidació i que són essencials per continuar avançant cap a la igualtat d'oportunitats i la plena inclusió social. En definitiva, drets recollits en la Convenció de Drets de Nacions Unides i en la legislació catalana i espanyola.

Actualment, les retallades estan contribuint al deteriorament de la qualitat de vida del col·lectiu i dels seus familiars, que tenen greus dificultats per accedir a determinats serveis i suports indispensables per a una vida digna, autònoma i inclusiva. A més, les mesures d'austeritat no estan permetent que el sector creixi i s'adapti a les necessitats de les persones que no poden ser ateses correctament en funció del seu moment vital.

Davant aquest context, Dincat ha posat en marxa "Enganxa't als drets. Defensar-los és reconèixer les nostres discapacitats", una campanya que vol fer visible la vulneració d'aspectes relacionats amb els drets del col·lectiu i que reclama a les Administracions que prioritzin en polítiques socials i que aquestes vagin acompanyades amb partides pressupostàries que en respectin el seu compliment.

A través d'aquesta iniciativa, Dincat impulsarà accions i iniciatives d'incidència social i/o política i de visibilitat pública (accions reivindicatives, de sensibilització i conscienciació, de formació, d'impacte en els mitjans de comunicació, etcètera) per donar a conèixer quins són els drets vulnerats i com les polítiques d'ajustos estan anant en detriment del benestar i la qualitat de vida de les persones amb DID i les seves famílies.

És per aquest motiu que la campanya es vol centrar en la defensa de determinades qüestions relacionades amb els següents drets:

1. Dret a accedir als serveis d'atenció
Fer visible les dificultats d'accés de les persones i amb DID i les famílies en determinats serveis, com els d'atenció diürna i d'acolliment residencial; a més de la impossibilitat de canvi d'un servei a un altre.

2. Dret al treball
Per exemple, les polítiques d'austeritat estan comportant una manca de suport per part de l'Administració per a la creació de nous llocs de treball i la millora de la competitivitat dels Centres Especials de Treball; insuficiència de recursos per oferir el servei d'inserció laboral a persones amb especials dificultats en procés de recerca de feina, incertesa en les subvencions que reben les entitats socials d'inserció, la no articulació de cap llei d'acció positiva que promogui la igualtat d'oportunitats, etcètera.

3. Dret a la salut
Catalunya és a l'espera de com aplicar la reforma sanitària impulsada pel Govern central i que vulnera l'accés universal a la sanitat de les persones amb discapacitat intel·lectual o de desenvolupament. Amb aquesta reforma es perd el caràcter universal i es passa a un sistema de copagament en diferents prestacions, afegint encara més pressió a les economies familiars.

4. Dret a l'educació
Les persones amb DID i les seves famílies han de poder accedir a un model d'escola per a tothom, de qualitat i gratuïta i han de disposar dels suports necessaris per estimular al màxim les capacitats i el desenvolupament acadèmic i social dels alumnes amb necessitats educatives especials. Les escoles d'educació especial han de ser un referent en l'atenció d'aquests alumnes i l'Administració les ha de fer costat com a proveïdors de recursos i serveis de suport a l'escolarització.

5. Dret a la igualtat d'oportunitats
Les famílies de persones amb DID han de tenir les mateixes oportunitats que les famílies que no tenen fills amb discapacitat a través de prestacions econòmiques i serveis, que possibilitin aquesta igualtat i que compensin el greuge comparatiu que origina la discapacitat. Problemàtica derivada de la Llei de la Dependència.

6. Dret a la vida independent i a la participació
Les persones amb DID han de disposar dels suports necessaris per tenir una vida el més autònoma possible, a tenir la llibertat de prendre i expressar decisions pròpies, a ser escoltat i respectat, a viure a la comunitat amb opcions iguals a les de les altres persones i a formar part i participar de manera activa a la societat.
 
La campanya, que tindrà lloc durant tot l'any fins al 3 de desembre (Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat), ja s'ha presentat en dues rodes de premsa a Girona (16 de gener) i Tarragona (17 de gener).

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article