El govern espanyol aprova el pla estratègic d'igualtat d'oportunitats

La taxa d'ocupació de les dones és un 13% per sota que la dels homes i el sou mig és un 22 menor en el cas de els dones.


El pla va aprovar-se la setmana passada i el 70% del seu pressupost es destinarà a polítiques d'ocupació i conciliació, amb mesures que propiciïn la incorporació laboral de les dones després de períodes d'inactivitat per tenir cura dels fills. També es potenciaran mesures de flexibilitat horària que facilitin als treballadors amb fills disposar d'una bossa d'hores recuperables per tal d'atendre als menors quan no poden anar a l'escola, o assistir a les reunions escolars.

En la presentació del pla la Ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat Ana Mato va presentar algunes dades estadístiques que dibuixen un panorama no gaire afavoridor per a les dones: elles dediquen quatre hores i set minuts a tasques domèstiques i cura de persones dependents, mentre que els homes en dediquen una hora cinquanta-quatre minuts. A més l'any 2012 el 95% de les persones en excedència per a la cura de fills eren dones, i ho eren també el 85% de les excedències per a la cura d'altres familiars.

El projecte destina 1.529 milions d'euros a promoure mesures que facilitin la conciliació laboral i familiar i la coresponsabilitat. Entre aquestes mesures cal destacar l'ampliació del dret de reducció de jornada per a pares amb fills que pateixin malalties greus; la creació d'un sistema de informació que reculli totes les ajudes estatals, autonòmiques i locals, així com informació sobre el sector públic i privat.

D'entre les 224 mesures de les que consta el projecte destaquem la creació de una xarxa d'empreses per a l'excel·lència en la igualtat i en el camp de l'ocupació pública la implementació de mesures de flexibilitat horària que permetin la creació de bosses d'hores recuperables per motius relacionats amb la conciliació.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article