Neix l'Agència pels Drets Civils i la No-Discriminació

La nova entitat treballarà en la prevenció, però també ho farà de manera activa en els casos en què els drets civils s’hagin vulnerat.

L'Ajuntament de Barcelona ha creat  l’Agència pels Drets Civils i la No-Discriminació, una entitat que la regidora de Dona i Drets Civils, Francina Vila, ha presentat aquesta setmana passada al plenari del Consell Municipal i que donarà un nou impuls al funcionament dels actuals serveis i programes municipals específics en matèria de drets civils, i els dotarà de més coherència, eficiència i impacte entre la ciutadania.

Aquesta nova agència es caracteritzarà per dotar la ciutat d’un instrument eficient que serà el garant i el motor perquè totes les polítiques municipals, o les que afectin la ciutadania, fomentin la igualtat d’oportunitats i de tracte i la no-discriminació. El seu objectiu general és aconseguir que sigui identificada i utilitzada per part de la ciutadania com el servei municipal que impulsa la defensa i la promoció dels drets i deures a Barcelona.

Durant la seva intervenció, Vila ha explicat que aquest nou organisme “treballarà perquè Barcelona continuï sent capdavantera en el respecte i el reconeixement dels drets humans. També es promouran els deures de la ciutadania, que són el màxim reflex del respecte i les llibertats”. “La nostra vocació pública de defensa dels drets fonamentals o les llibertats públiques és ben vigent”, ha destacat la regidora, “així com la voluntat política que un ajuntament tingui serveis de titularitat municipal per atendre les persones víctimes de discriminació”.

L’Agència enfocarà la seva tasca a través de dos eixos de treball: la prevenció i la promoció que pretén formar i informar sobre els drets i els seus mecanismes de defensa; i l’atenció i l’assessorament per actuar activament en els casos que aquests drets s’han vulnerat. Alguns dels objectius específics són establir els espais i els programes que garanteixin el coneixement, la prevenció i la defensa dels drets civils a la ciutat, evitar els fenòmens de discriminació, fomentar la protecció dels drets de les persones que pertanyen a col·lectius específics, promoure els deures que tenen les persones com a ciutadans envers la societat, proporcionar informació a la ciutadania i dur a terme accions d’atenció, assessorament, mediació i sanció si ho permet el marc legal en aquells casos en què es vulnerin els drets individuals o col·lectius de la ciutadania.

Els eixos de treball en què s’articularà l’Agència són la promoció i la prevenció per promoure el respecte universal i efectiu de tots els drets humans i les llibertats fonamentals i contribuir a la creació i la promoció d’una cultura universal dels drets humans que faci també que la ciutadania prengui consciència dels deures i la responsabilitat que tenen en aquesta defensa dels drets de les persones.

Projectes adreçats a col·lectius vulnerables

Entre altres accions, l’Agència dissenyarà i executarà un programa per a una xarxa d’escoles, la Xarxa d’Escoles per a la Igualtat i la No-Discriminació, que promogui la igualtat i la no-discriminació en l’etapa de l’educació obligatòria, implicant tots els actors (AMPA, alumnat i professorat) i que faci èmfasi especial en els efectes dels estereotips de gènere en les primeres manifestacions de violència masclista, i també en els de les sortides professionals. Està previst que el programa s’executi al llarg de tota l’escolarització dels infants, dins l’ensenyament obligatori.

També s’elaboraran i gestionaran plans, programes i projectes adreçats a col·lectius vulnerables, com l’elaboració de l’estratègia local amb i per al poble gitano, el Pla municipal per al col·lectiu lesbià, gai, transsexual i bisexual 2010-2015, la coordinació i seguiment d’altres plans i programes impulsats per altres departaments, o l’impuls de nous plans o projectes que s’aniran implementant en funció de les noves necessitats de la ciutat en matèria de drets.

Des de l’Agència també es preveu actuar amb capacitat sancionadora en el moment en què la legislació ho permeti i en relació amb els casos en què així es designi.

Atenció i assessorament, amb l’objectiu d’atendre i assistir a les víctimes de discriminació de qualsevol tipus i contribuir a reforçar la seva capacitat de defensar els seus. Aquest eix preveu la prestació de serveis a la ciutadania a través d’un servei d’informació, assessorament i mediació, que acollirà les persones en demanda d’assistència, i un servei d’afers religiosos (OAR) que s’ocupa del coneixement en aquest àmbit i de garantir el dret a la llibertat religiosa.

Per acostar-se més al ciutadà i fer-li fàcil la seva relació amb l’Agència, es desenvoluparà una aplicació a través de la qual es vol facilitar la denúncia i la protecció dels drets humans del conjunt de la ciutadania d’una manera ràpida i senzilla, que permeti afavorir l’accessibilitat i la proximitat de l’Agència a la ciutadania. També es reforçaran els perfils professionals que ofereixen la primera atenció i s’adaptaran els horaris d’atenció per facilitar-hi l’accés.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article