Benestar pagarà els informes postadoptius de famílies amb problemes econòmics

Aquest document que recull l'estat del menor adoptat i que sol·liciten alguns països d'origen té un cost de 106 euros


Resolució sobre l'elaboració dels informes de seguiment postadoptiu (pdf)

El Departament de Benestar Social i Família, a través de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA), s’encarregarà de fer els informes de seguiment postadoptiu de les famílies que passen per dificultats econòmiques i no poden assumir-ne el cost.  

Així es desprèn d’una resolució, publicada aquest dimarts al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), que pretén ajudar a complir una obligació que marquen la majoria de països d’origen que faciliten adopcions internacionals. Així, per exemple, Xina i Ucraïna demanen aquest seguiment anual fins que l'infant compleix la majoria d'edat.

Aquests informes, el cost dels quals (106€) és assumit per les famílies d'adopció, recullen dades sobre l'estat del menor adoptat des d'un punt de vista personal, familiar, social, mèdic i escolar.

Tot i que les famílies es comprometen per escrit a enviar el document els organismes competents abans de formalitzar l'adopció, en els darrers anys ha augmentat el nombre de pares que incompleixen aquest acord, sobretot com a conseqüència de tres factors: causes econòmiques que impossibiliten pagar-lo, negativa de la família perquè considera que es vulnera la seva intimitat i negativa del fill o filla adoptat que no vol sentir-se analitzat (és el cas, sobretot, d'adolescents).

L'incompliment d'aquest compromís ha comportat queixes i reclamacions per part d'alguns països. Des de Benestar i Família asseguren que hi ha un nombre significatiu de famílies que, sense negar-se a fer aquests informes, al·leguen insuficiència econòmica per afrontar-ne el cost d'elaboració, de traducció i d'enviament al país d'origen.

Les Entitats Col·laboradores d’Adopció Internacional (ECAI) són les encarregades de redactar aquests informes, ja que són les responsables de tramitar i enviar aquesta documentació segons la majoria de legislacions. Excepcionalment, però, també ho fan les Institucions Col·laboradores d’Integració Familiar (ICIF).

A través de la resolució publicada dimarts, però, es reconeix l'opció que les famílies en una situació econòmica o laboral complicada, prèvia acreditació de la mateixa, puguin sol·licitar a l'ICAA que sigui aquest organisme qui piloti l'elaboració, traducció i enviament dels informes de seguiment postadoptiu als diferents països d'origen i qui el costegi.

La renda màxima amb la qual han de comptar les famílies perquè la Generalitat assumeixi el cost de la documentació varia en funció dels membres que integren la unitat familiar. Així, per exemple, aquelles famílies composades per tres persones han d'acreditar una renda inferior a 14.000 euros, les de quatre inferior a 18.200, les de cinc menor a 22.400, etc.

Aquest és el resultat de multiplicar 14.000 euros de renda de la família de tres components per un coeficient determinat en funció dels membres que formen la unitat familiar - el coeficient augmenta 0,30 per cada membre.


Caiguda del nombre d'adopcions a Catalunya

El nombre d'adopcions internacionals dutes a terme per famílies catalanes ha caigut un 79,5% en els darrers 7 anys. Si el 2007 n'hi va haver 880 casos, l'any passat es va tancar amb 180, segons dades del Departament de Benestar Social i Família.

Les dificultats de caràcter burocràtic, a més, han fet que les famílies siguin més reticents a l'hora de començar el procés. El nombre de sol·licituds, de fet, ha baixat un 78,4% en 7 anys i ha passat de 1.858 el 2007 a 400 l'any passat.

Un dels factors més importants que expliquen aquesta davallada en sol·licituds i adopcions és que els països més habituals d'origen han endurit molt els criteris per iniciar la tramitació.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article