7 de cada 10 excarcerats no tornen a delinquir

La taxa de reincidència cau 10 punts en 7 anys i se situa en el 30%

Només el 30,2% dels excarcerats tornen a delinquir en els quatre primers anys de llibertat, un descens de gairebé el 10% respecte del 2008, quan eren el 37,9%. Per tant, 7 de cada 10 reclusos no incorren en un nou delicte.

Aquest és el resultat de l'informe de reincidència del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE), dut a terme amb dades del 2014 i fent un seguiment dels interns que van sortir de la presó l'any 2010. Aquesta és la quarta recerca d'una sèrie iniciada l'any 1987 i que va publicar-se per darrera vegada el 2008.

Des del CEJFE apunten tres hipòtesis que podrien estar al darrera de la xifra més baixa de reincidència des que es realitzen estudis.  El descens de la taxa de criminalitat a Catalunya podria ser una de les explicacions. El 2011 per cada 1.000 habitants, 70 delinquien. El 2014 va  baixar fins els 65.  Els sistemes de prevenció i seguretat en delictes menors, els que més reincidència tenen, podrien haver contribuït també en aquesta davallada, gràcies al seu paper dissuasiu.

La segona hipòtesis que es considera és el canvi de perfil del reclús, que ingressa amb quatre anys més d'edat  de mitjana i, per tant, surt entorn a 3 anys més tard també.  Així mateix, la davallada en els delictes contra la propietat, de 17 punts,  podria ser una de les causes, ja que gairebé la meitat de persones que els cometen reincideixen.

Els nous equipaments penitenciaris, l'obertura de 5 unitats dependents externes per al tractament de les toxicomanies, amb un increment considerable d'interns tractats, i l'increment de persones en tallers productius, també són algunes de les  causes que el CEJFE considera que han pogut contribuir a la no reincidència.

Llibertat condicional com a garantia

Manel Capdevila, responsable de l'estudi, considera que ''sortir en llibertat condicional és una garantia de no reincidència''. Les dades demostren que 9 de cada 10 interns que han sortit en llibertat condicional no reingressen

El perfil de reclusos amb taxes més baixes de reincidència correspon als presos que han gaudit de llibertat condicional (només l'11,6 reincideixen), els que gaudeixen de règim obert (18,1%), d'altres permisos penitenciaris (20,5%) i aquells que han ingressat per primera vegada (22,4%).

Per delictes, aquells que van cometre'n un contra la salut pública tenen una reincidència del 14,1%; contra la llibertat sexual, 19,5%; contra les persones, 22,3%; i per violència de gènere, 25,15.

Per contra, els perfils amb taxes més altes de reincidència coincideixen amb els presos amb més de 5 ingressos penitenciaris (71,3%), amb aquells que han complert una responsabilitat personal subsidiària per impagament d'una multa (53,4%), que han comès delictes contra la propietat (43,9%), estrangers d'Europa i d'Àsia (44,6 i 44,5% respectivament) i presos que no han gaudit de permisos penitenciaris (38,6%).

Reincidents en menys d'un any

336,14 dies (11 mesos) és el que triguen de mitjana a reincidir aquells exreclusos que tornen a delinquir. El 65% ho fan dins el primer any. Durant el segon any la xifra ja puja fins al 87%. El delicte principal en la primera reincidència és contra la propietat, en un 60,2% dels casos, i la mitjana d'ingressos penitenciaris posteriors al primer ingrés és de 2,2.

La reincidència, per variables

L'índex de reincidència és més alt en els homes (30,5%), que en les dones (26,3%) i en els estrangers (33%), que en els ciutadans espanyols (28%).

Per nacionalitat, els procedents d'Àsia (44,5%), Europa (44,6%) i la UE (39,75%), són els que més reincideixen. Pel que fa al tipus de delicte, com ja s'ha esmentat, la taxa més alta de reincidència correspon als delictes contra la propietat (43,8%) i a fets no violents (21,2%).

L'estudi també posa de manifest que les persones amb antecedents tenen més probabilitats de torna a delinquir, el 44,2% ho fan, que els que ingressen en una primera condemna (22,4%).

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article