Les dones amb discapacitat pateixen més greuges laborals

Representen un 53% del total del col·lectiu registrat a l'atur però un 61% dels contractats amb diversitat funcional són homes

El sindicat UGT ha publicat avui, Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, l'informe 'Les persones amb discapacitat i el mercat de treball a Catalunya'. L'estudi fa una radiografia de les persones amb discapacitat a Catalunya, les seves condicions per enfrontar-se al mercat laboral i les condicions de treball per aquells que hi han pogut accedir. 

L'any 2014 a Catalunya hi havia 537.998 persones legalment reconegudes amb diversitat funcional, segons dades del Departament de Benestar Social. Respecte al 2013, hi ha 24.139 persones més reconegudes, cosa que fa que, actualment, les persones amb diversitat funcional al nostre país representin el 7'15% del total de la població catalana. Els últims deu anys, aquest percentatge ha augmentat un 61%: l'any 2004 hi havia 204.414 persones reconegudes amb una discapacitat. 
 
Segons l'estudi de la UGT, aquesta tendència alcista té a veure amb diversos factors: "l’envelliment de la població", " l’increment de malalties cròniques que poden derivar en una discapacitat" i " l’augment de persones que demanen el reconeixement per aconseguir ajuts o avantatges fiscals i laborals". 
 
De les persones amb diversitat funcional legalment reconeguda, el 50'7% són dones, un percentatge que no ha variat respecte el 2013. El gènere femení és majoria en gairebé totes les franges d'edat - menys el el grups de menors d'edat, on hi ha més pes d'homes que de dones- i sobretot a partir dels 75 anys, on representen el 60%. Les dones són també les que tenen un grau de discapacitat més elevat. Representen el 53,2% de les persones amb una discapacitat reconeguda superior al 65%. D'entre totes les discapacitats, el 58'6% d'aquestes dones conviu una discapacitat física. 
 
La discapacitat i el mercat laboral
 
La població amb discapacitat en edat laboral és compta en 265.599 persones. En relació a la població catalana, representen un 5'4%, una xifra que, respecte l'any passat, ha pujat en 6.060 persones. Les persones amb diversitat funcional en edat de treballar són el 49'4% del col·lectiu, la qual que 1 de cada 2 persones amb discapacitat és potencialment activa. Per grups d'edat, el 18'4% tenen entre 55 i 64 anys, el 14'2% entre 45 i 54 anys i els de menys de 35 representen el 7'4%.
 
El grau de discapacitat de les persones en edat laboral és molt divers però gairebé un 60% d'aquest col·lectiu en edat de treballar té una discapacitat lleu, d'entre el 33% i el 64%, que els permet autonomia per desenvolupar-se en l'àmbit laboral, personal i social. Les persones que tenen una discapacitat reconeguda d'entre el 65% i el 74% són el 27% de les persones amb diversitat funcional en edat de treballar i només el 13'6% tenen un grau de discapacitat superior al 75%. La meitat de les persones amb diversitat funcional en edat laboral tenen una discapacitat física, el 77% d'ells amb un grau d'entre 33% i 64%. 
 
L'atur
 
Segons dades del Departament d'Empresa i Ocupació, la mitjana de persones registrades a l’atur amb discapacitat l’any 2014 a Catalunya ha estat de 10.635, el que suposa l’1,8% del total de l’atur registrat. L'atur d'aquest col·lectiu s'ha incrementat durant els anys de la crisi i ha crescut un 164'6% des de 2008, quan el del conjunt de la població ha estat del 77'9%. El perfil de persona amb discapacitat registrada a l'atur és majoritàriament femení en un 53% dels casos. Es tracta de dones de 45 o més anys (54'3%) que fa dos o més anys que no tenen feina. La major part de les persones registrades a l’atur amb discapacitat sol·licita una feina no qualificada (el 35%). 
 
Els contactes
 
L'estudi d'UGT considera que la contractació de persones amb discapacitat "és gairebé testimonial" en el conjunt de la contractació a Catalunya. Els 11.354 contractes signats per persones amb diversitat funcional representen només el 0'47% del total de contractes. "La taxa de contractació de les persones amb discapacitat està molt per sota de la mitjana general de contractació", diuen els autors. El perfil del contractat és, a més, masculí. Els homes amb diversitat funcional s'enduen un 61'2% i són els més contractats en edats d'entre 35 i 49 anys (el 47'2%). 
 
El 92% de les persones amb discapacitat contractades treballa en el sector servei on, el 44'8% dels quals realitzen treballs no qualificats. L'índex de temporalitat de les persones amb discapacitat és molt elevat i es situa en el 77'7%. Segons els autors de l'informe una de les raons d'aquesta contractació temporal és "l'’escassa diferència per a contractar a persones treballadores amb discapacitat amb caràcter indefinit o temporal". 
 
El 96'1% dels contractes a persones amb discapacitat o bé van fer-se en centres de treball o bé foren bonificades per les administracions públiques a través del programa de foment de l'ocupació, mesures d'acció positiva o els enclavaments laborals. Els Centres Especials de Treball (CET) constitueixen el 69'4% del total de contractes efectuats a persones amb discapacitat. Són però, contractes temporals en el 87'8% dels casos perquè l'objectiu dels CET és de formació i trànsit cap al mercat laboral ordinari.
 
L'informe també recupera dades globals de l'Instituto Nacional de Estadística de 2013 per recordar que els salaris de persones amb discapacitat intel·lectual i mental són inferiors en un 38'6% i un 13,5% respectivament. Amb incentius al foment de l'ocupació, la diferència es retalla i es col·loca entre el 10'8 i el 27'2%. Tenint en compte totes aquestes dades, els impulsors de l'informe aposten per aplicar les mesures del 2% de contractats amb discapacitat laboral a les empreses i "perseguir les infraccions relacionades amb la integració laboral".
 

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article