Signat un acord de bones pràctiques en els serveis d'atenció a les persones

Entitats i Generalitat han impulsat un catàleg d'orientacions i pautes per als contractants públics que participen en les licitacions d'aquests serveis

Aquest divendres, després d'un procés de treball compartit entre associacions empresarials, sindicats, col·legis professionals, Tercer Sector i Generalitat, les entitats i el govern català han signat el Codi de bones pràctiques en la contractació pública dels serveis d'atenció a les persones.

Els serveis d'atenció a les persones són aquells dirigits a millorar la qualitat de vida de la ciutadania, en especial la del col·lectiu més vulnerable. El codi que s'ha aprovat amb tres objectius bàsics: ser un model de contractació per assolir nivells de qualitat desitjables, estabilitzar la inserció social de determinats col·lectius especialment desfavorits i garantir l'ús eficient dels fons públics de l'Administració.
 
Entre altres elements, el codi de bones pràctiques destaca:

- Respecte per les condicions pactades en els convenis sectorials que blinden les condicions laborals dels professionals implicats.
- Limitació explícita de les millores contractuals, especialment pel que fa a hores de servei sense cost.
- La recomanació que el preu no tingui un pes específic superior al 40% a l'hora de determinar l'oferta econòmica més avantatjosa.
- Possibilitat de fer valoració de les propostes en dues fases de forma eliminatòria, eliminant aquells que no arribin a la qualitat tècnica suficient.
- Consideració per valorar ofertes anormalment baixes o desproporcionades que impliquin un preu inferior als costos salarials mínims.

A més del Departament de Benestar Social, el codi també l'han signat: La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social; La Unió, Associació d’Entitats Sanitàries i Socials; l’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA); la Asociación de Empresas de Ayuda a Domicilio Estatal (ASADE); la Unió de Petites i Mitjanes Residències (UPIMIR); l’Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura; l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals, i la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social, així com els sindicats CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article