El pas per la universitat incrementa les opcions d'ocupació

El 85,85% dels titulats de màster tenen feina als tres anys d’haver acabat els estudis, una xifra que s’eleva al 93,13% dels doctorats, segons l’enquesta d’inserció laboral de l’AQU


Cursar estudis universitaris és, sens dubte, un factor molt important per trobar feina. Com més nivell de formació, més alta és la taxa d'activitat i d'ocupació i més baixa és la taxa d'atur. Les dades ho corroboren. Segons l'Estudi de la inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes, un 85,85% dels titulats de màster tenen feina entre dos i tres anys després d'haver acabat els estudis, un 1% més que els titulats de grau universitari (84,78%). La diferència, però, sí que és major en el cas dels doctorats, amb una taxa d'ocupació d'un 93,13%.

Aquest estudi, impulsat per l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i que treu dades de l'any 2014, demostra els avantatges de cursar estudis superiors. Un terç dels titulats declaren que els estudis de màster han tingut un impacte objectiu positiu en la seva situació en el mercat laboral. Un impacte que es reflecteix, principalment, en una millora en la quantitat d'ingressos rebuts.

Els dos motius que més empenyen als estudiants a cursar màsters són, en primer lloc, la possibilitat de progressar en la trajectòria professional, seguit de la necessitat d'aprofundir en la formació. Els resultats són exitosos en aquest sentit. Un 78% dels graduats, un 90% dels titulats en màster i un 97% dels doctorats porten a terme funcions pròpies de nivell universitari a la feina.

Ocupació vs estabilitat

Pel que fa al tipus d'estudi, l'enquesta revela que el grau d'ocupació més alt es produeix en les formacions relacionades amb Gestió i Pràctica de l'Esport (94,44%), Informació i Comunicacions (91,60%) i Medicina i Odontologia (90,89%), mentre que el més baix es dóna a Geografia i Història (76,89%), i Belles Arts (72,28%).

Tenir feina, però, no és sinònim d'estabilitat. Tan sols el 45% de les persones titulades de màster tenen un contracte fix, mentre que el 30% té un contracte temporal.

5 de cada 10 titulats de màster guanyen més de 2.000 euros mensuals

En relació als ingressos, la tendència és la mateixa que la taxa d'ocupació. Com més nivell d'estudis, més sou. Així, un 37% dels graduats gaudeixen d'ingressos majors de 2.000 euros bruts mensuals, i en el cas dels doctorats s'eleva a un 79%. Pel que fa als titulats de màster, 5 de cada 10 tenen un sou major a aquesta xifra. Per contra, 2 de cada 10 no arriben als 1.000 euros. Ara bé, el 76% d'aquests treballen a temps parcial i és per aquest motiu que guanyen menys de 1.000 euros mensuals bruts.

Agrària i Veterinària, les formacions amb més taxa d'atur

Un 10,96% dels estudiants que han finalitzat un grau es troba a l'atur. Darrera seu, els titulats de màster, amb un 8,8% d'aturats, i un 4,91% en el cas dels doctorats. En la majoria dels casos, el motiu pel qual no troben feina és, o bé perquè no s'adeqüa al què es busca o per manca de pràctica professional.

Els subàmbits amb menys ocupació són Agrària, Veterinària i Biologia i Natura, tots tres amb taxes d'atur per sobre del 15%. Els segueixen Estudis Comparats (14,52%), Belles Arts (13,86%) i Química (13,71%). En aquest sentit, és interessant comprovar com es trenca el clitxé que els estudis d'Humanitats tenen una taxa d'atur més elevada que els estudis tècnics.

Gairebé un 40% dels titulats de màster treballen al sector públic

Aproximadament 6 de cada 10 persones titulades de màster treballen en l'àmbit privat, un percentatge menor respecte els titulats de grau o doctorat. Els primers, doncs, tenen més presència en l'àmbit públic, amb un 39,02% de contractació en aquest sector. La Física i Matemàtiques són els estudis amb més contractació pública, concretament un 72,33%. Els que menys, Economia i ADE, que en una gran majoria (79,50%) treballen al sector privat.

 

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article