Catalunya destina a beques escolars un 2% menys que la Unió Europea

El Síndic de Greuges demana garantir els recursos de les famílies que no poden assumir els costos dels llibres o les sortides escolars


Els últims mesos el Síndic ha rebut nombreses queixes de famílies que no poden fer-se càrrec de la compra de llibres i del material escolar necessari, ni tampoc del cost de les sortides escolars. L'ens públic demana al govern que estableixi un sistema d'ajuts que cobreixi totes les necessitats de l'alumnat i garanteixi la igualtat d'oportunitat en l'educiació.

L'escolarització obligatòria comporta una despesa econòmica per les famílies. De vegades de forma directa, amb l'adquisió de llibres, material escolar, sortides, activitats complementàries i d'altres de forma indirecta, amb el menjador escolar, desplaçaments, etc. La majoria d'aquestes desepeses no van associades a cap política de beques i algunes famílies tenen problemes per abonar aquests costos. Pel Síndic de Greuges, aquest fet "posa en qüestió el principi de gratuïtat de l’ensenyament i el d’igualtat d’oportunitats".

Les queixes que ha rebut l'ens públic constaten que alguns alumnes poden passar mesos sense llibres o materials o fins o tot sense poder realitzar sortides escolars per la impossibilitat de les famílies de costejar-los-hi. El Síndic destaca que algunes d'aquestes famílies han rebut pressions per part del centres i, fins i tot, de vegades la falta de material ha arribat a condicionar la participació d'aquests alumnes a les activtats escolars previstes.

Una qüestió de pressupost

Pel Síndic de Gregues la culpa bàsica d'aquesta situació és que les mesures d'austeritat aplicades pel Departament d'Ensenyament, amb finançament també del Ministeri d’Educació, han afectat les polítiques de beques des del curs 2011/2012. Els últims cursos hi ha hagut una reducció significativa de la inversió destinada i la supressió d’alguns dels ajuts que ja existien, com l'eliminació de beques per l'adquisició de llibres de text o mer material didàtic.

Actualment, Catalunya destina al voltant de l'1% de la despesa en educació no universitària a beques, dos punts per sota del que es destina en el conjunt de la Unió Europea en aquesta qüestió (3%). De fet, només hi ha un sistema de beques consistent per garantir l’accés de l’alumnat socialment desfavorit al servei de menjador escolar i la resta de costos d’escolarització no estan coberts per polítiques de beques del Departament d’Ensenyament.

Garanties i ajuts, les recomanacions del Síndic

L'ens ha recuperat l'Informe anual dels drets dels infants 2015 i ha recordat algunes de les mesures que s'hi proposaven per garantir la igualtat d'oportunitat dels infants a l'escola. D'una banda, el Síndic proposta restablir "una convocatòria d’ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i informàtic" i subvencionar els centres educatius per "al desenvolupament de programes, orientats a sufragar els costos d’escolarització dels alumnes de famílies amb dificultats econòmiques".

De l'altra, l'ens demamana garanties als centes per "la igualtat de tracte a tots els alumnes durant l'horari lectiu" i, per tant, eviti excloure alumnes d'activitats que es fan durant aquest horari per raons de caràcter econòmic. També proposa que tots els alumnes puguin particiar en sortides i colònies independentment de la renda de la seva família i de si tenen necessitats especials, un altre dels ítems que fa que els centres rebutgin atendre els menors fora del centre per falta de recursos.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.

IRENE
1.

IDEES PER LES BEQUES

  • 0
  • 0

Comenta aquest article