Els homes de Barcelona van cobrar un 25% més que les dones el 2014

El sou mitjà de les barcelonines va ser de 24.618 euros, mentre que el dels barcelonins va ser de 32.864


Les dones barcelonines cobren un 25,1% menys que els homes o, dit d'una altra manera, el salari mitjà anual d'elles és una quarta part inferior a la d'ells.  

Són dades del 2014, recollides en un estudi realitzat pel Gabinet Tècnic de Programació de l'Ajuntament de Barcelona, que per primera vegada, disposa informació sobre els salaris dels seus habitants, independentment d'on treballin.

Aquell any, el sou mitjà les de les dones que viuen a Barcelona va ser de 24.618 euros, mentre que el dels homes va arribar als 32.864 euros. La bretxa salarial va ser generalitzada: les dones van cobrar menys que els seus homòlegs en totes les franges d’edat, en tots els nivells educatius, nacionalitats i grups professionals, en gairebé la totalitat de sectors i amb tot tipus de contracte i jornada, amb independència del seu pes relatiu en cadascun d’aquests àmbits. La diferència salarial entre sexes que pateix Barcelona va ser similar a la d'Espanya (25,8%) i la de Catalunya (26,6%).

Els sous dels barcelonins, més alts que els de la resta de Catalunya i l'Estat

El salari mitjà del conjunt de les barcelonines i els barcelonins va ser de 28.649 euros bruts anuals, un 14,5% superior al de la mitjana de Catalunya i un 22,8% superior al registrat al conjunt d'Espanya.  

Per grups professional, són els llicenciats, enginyers i els que es dediquen a l'alta direcció els que van percebre la remuneració més elevada  i a molta distància de la resta. Les activitats financeres i d'assegurances van obtenir els salaris mitjans més alts (54.158 euros), mentre que els treballadors de l’hostaleria són els que es troben en el costat oposat, amb els salaris més baixos (15.055 euros).

Per edats, els més joves (menors de 24 anys) són els que ingressen menys diners pel seu treball (un 71% per sota de la mitjana) i fins i tot inferiors al Salari Mínim Interprofessional SMI (que el 2014 era de 9.034,20 euros). L'estudi atribueix aquesta diferència a l'elevat pes relatiu de l'ocupació temporal en aquest estrat d'edat, amb prop del 40% dels joves amb contractes caracteritzats per condicions laborals  precàries i salaris molt inferiors als de la contractació indefinida.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article