Només el 9% de les persones grans a Catalunya arriba a final de mes amb comoditat

L'informe INSOCAT que ha publicat ECAS avui confirma que les persones grans pateixen més mancances i major vulnerabilitat arran de la crisi

ECAS, la Federació d'entitats d'acció social a Catalunya, ha fet públic el 7è informe monogràficINSOCAT que parla sobre la pobresa i la vulnerabilitat de la gent gran. L'informe dóna dades sobre pilars clau del benestar, com són l'habitatge, la salut i la dependència, la xarxa de relacions, les pensions o el risc de pobresa d'una població que que ha augmentat de forma progressiva. Es calcula que l'any 2051 la població de més de 65 anys serà el 30,8% de la població total, i la major de 85, representarà el 22,1%.

Els grans sostenidors de les famílies

El percentatge de persones de 65 anys i més que es troben en risc de pobresa ha disminuït però no pas perquè hagi millorat el seu benestar econòmic sinó per l'empobriment general de la població, que és l'índex amb el qual es calcula aquesta xifra. Les persones grans, però, han acabat sent un element cabdal per mantenir les famílies. L'Enquesta de Població Activa confirma que hi ha més de 200.000 persones que viuen a Catalunya en habitatges sense perceptors d'ingressos i moltes vegades és l'avi o l'àvia qui acaba repartint la seva aportació amb els fills i néts. Es calcula que 1 de cada 3 persones grans ajuda als seus fills d'una manera directa en la qüestió econòmica.

Moltes vegades, aquesta aportació que la gent gran fa a la família implica renuncies pròpies. Segons les dades que s'han aportat a la presentació de l'informe, només el 9% de les persones majors de 65 anys arriba a final de mes amb comoditat, sense estar-se de res i amb capacitat d'estalviar. El 47,3% de la gent gran pateix alguna privació material i el 19,2% en pateixen almenys dues. Les dues principals privacions d'aquest col·lectiu són fer una setmana de vacances a l'any i la capacitat de fer-se càrrec de despeses imprevistes. Cal tenir en compte que la majoria de població de la tercera edat viu de les pensions rebudes. Es calcula que gràcies a les prestacions de jubilació la taxa de pobresa baixa del 85,3% al 12,1% en aquest col·lectiu.

Un habitatge de propietat però amb molts dèficits

La gran majoria de la gent gran (88%) és propietària de l'immoble on resideix i només un 9,5% viu de lloguer. Respecte el 2013, hi ha constància del lleuger increment de les persones grans que han acollit un fill a casa. Segons un estudi de la Creu Roja, el 6% de les persones grans han emparat algun familiar a la seva llar. Moltes vegades, l'habitatge en el qual fa vida la persona gran no té condicions  que s'adaptin als problemes de l'edat i bona part d'ells no pot invertir-hi diners perquè això canviï. A més, cal tenir present que d'ençà de 2013, la xifra de persones de la tercera edat que no poden mantenir el seu habitatge a una temperatura adequada s'ha gairebé doblat, passant del 3,3% al 6,1% el 2015.

Major esperança de vida però en soledat

L'esperança de vida de la població catalana és de les més altes d'Europa (83,2 anys de vida respecte els 80,6 de la Unió Europea). Les dones són les que tenen l'esperança de vida més llarga (6 anys més) però alhora són les que perceben una prestació més baixa de jubilació, moltes vegades degut al fet que han hagut de treballar a temps parcial o a casa per cuidar fills i familiars. Les dones són també les que més viuen soles. Del 22'4% de les persones grans que no comparteixen habitatge, el 75'5% són dones, un percentatge que ha anat en augment. En aquest punt, cal destacar les dades dels Amics de la Gent Gran que confirmen que a Catalunya hi ha 175.000 persones majors de 65 anys pateixen soledat no desitjada.

Les ajudes per dependència, afectades per la crisi

L'informe també analitza les situacions de dependència que pateixen les persones grans. Més de la meitat dels sol·licitants de prestacions per dependència (54%) tenen més de 80 anys i la majoria (63%) són dones. De tots els demandants, la quarta part són "grans dependents" (grau 3) mentre que un 40% tenen una "dependència severa" (grau 2). Pel que fa a les persones beneficiàries de la "dependència moderada" (grau 1), la xifra ha augmentat exponencialment a partir de juliol de 2015, quan el govern ha començat a reconèixer aquesta necessitat i ha preparat un paquet d'ajudes que, des d'ECAS, ja han avisat que no són suficients per tots els demandants.

Cal tenir en compte que el dret a prestacions per dependència, tipificat a la Llei 20/2012, no es va acabar desplegant fins fa un any. Des de llavors, mentre el nombre de persones beneficiàries augmenta, el número de persones ateses disminueix. A 30 de juny de 2016, poc més de la meitat (58%) de les persones amb dret a prestacions de dependència n'eren beneficiàries, mentre que a finals de 2012 aquest percentatge era del 81%. El nombre de persones beneficiàries no ateses ha augmentat fins al 40% de les persones amb dret a prestació i, paral·lelament, el copagament (administració i dependents) ha diminuït per part de l'administració en tots aquells serveis a les persones dependents.

Pensions per sota dels 1.000 euros

El 58% dels pensionistes a Catalunya cobren una prestació per sota del 1.000 euros mensuals i un 40% d'aquestes tenen un import inferior al salari mínim interprofessional. Les pensions, tal com afirma l'informe, discriminen per sexe ja que les dones majors de 65 anys tenen una pensió de jubilació un 44% inferior a la dels homes. A més, cal tenir en compte que de totes les dones majors de 65 anys, només el 45% d'elles tenen una pensió de jubilació, enfront el 80% dels homes que la tenen. Les dones també són, en un 92%, les que més pensions de viudetat perceben. De fet, el 43% dels pensionistes de més de 65 anys només cobren la pensió de viudetat.

No tots els majors de 65 anys cobren pensions contributives. Un 2'3% no té accés a aquest tipus de pensió i és calcula que viuen en una situació de pobresa, tendència que ha anat en augment els dos últims anys. Cal recordar que les pensions no contributives penalitzen el fet de conviure dos o més persones amb dret a rebre aquesta prestació. Així, si la quantia mensual d'aquest tipus de prestació és de 367,90€, l'import disminueix si hi ha dos beneficiaris sota el mateix sostre fins a 312,72€ i així progressivament.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article