El 9% dels catalans no pot mantenir el seu habitatge a una temperatura adequada

Així ho constata un informe d’ECAS, publicat a un dia del Primer Congrés Català de Pobresa Energètica


Les causes més flagrants de la pobresa energètica es relacionen amb una llarga crisi econòmica que ha fet que moltes famílies no puguin fer front a les despeses més elementals, com ara els subministraments bàsics. El 8,7% dels catalans no por mantenir el seu habitatge a una temperatura adequada i el 6,8% paga amb retard les factures dels subministraments bàsics.

Així ho constata l’informe ‘Pobresa i privació de subministraments bàsics. ‘Pobresa energètica’ a Catalunya, una qüestió d’ingressos’, publicat avui per Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), que recull les dades estadístiques disponibles al voltant d’aquest fenomen i analitza les mesures adoptades per fer-hi front.

L’informe alerta dels efectes de la pobresa energètica en la salut, el creixement dels infants i el medi ambient. S’associa a una “major prevalença de diferents malalties físiques (sobretot cardíaques, immunològiques, reumàtiques i respiratòries) i també mentals, així com a l’increment de les taxes de mortalitat, principalment a l’hivern”. En els infants, augmenta un 30% la probabilitat d’ingrés hospitalari o atenció en un centre d’assistència primària. I pel que fa al medi ambient, l’ús de sistemes de calefacció econòmics i deficients provoca un increment de les emissions de gasos i de la contaminació atmosfèrica, la qual cosa desemboca en “un empitjorament de la salut pública més enllà de les circumstàncies específiques de les famílies en situació de pobresa energètica”.

El document subratlla, tanmateix, l’escassetat i la feblesa de les dades estadístiques disponibles, i en relació a les causes de la problemàtica, a banda de la crisi econòmica i la manca d’ingressos, apunta que entre 2008 i 2015 els preus de l’electricitat han experimentat un increment del 60% i els de l’aigua, un 66%. Aquests augments han contribuït que el 14,6% dels catalans hagin de dedicar més del 10% dels seus ingressos al pagament dels subministraments bàsics. Segons ECAS, “la pobresa energètica s’ha d’entendre com una cara més de la pobresa i el seu abordatge no es pot deslligar del dret a l’habitatge”.

Què reclama l’informe?

A Catalunya, més del 50% dels habitatges van ser construïts abans que s’hi apliqués qualsevol norma de regulació tèrmica (1979). Davant el mal estat de molts habitatges en termes d’aïllament tèrmic, l’informe demana una major inversió en la millora de l’eficiència energètica dels edificis, així com la promoció d’un ús racional de l’energia i la millora de la transparència i l’accés a la informació per part dels usuaris.

Les mesures que s’han pres per combatre la pobresa energètica des del punt de vista preventiu, com ara el Fons d’Atenció Solidària, només ha tingut una funció pal·liativa i no compta amb la contribució prevista per part de les subministradores. A més, aquesta iniciativa per cobrir els rebuts impagats d’aigua, llum i gas no va esgotar el seu pressupost el 2015 per la complexitat dels requisits exigits per acollir-s’hi, per la qual cosa les entitats socials demanen simplificar l’accés i la tramitació dels ajuts.

ECAS planteja, en la mateixa línia, la necessitat d’aplicar el ‘bo social’ a les despeses fixes dels subministres i de facilitar-ne la tramitació als llogaters i a les entitats que gestionen habitatges. També reclama consensuar amb totes les entitats del tercer sector social els indicadors a utilitzar per definir i detectar de manera més precisa situacions de pobresa energètica, i millorar el sistema estadístic per obtenir resultats més acurats de les famílies que en pateixen. Quant a la Taula de Pobresa Energètica, reclamen la implicació de tots els agents que en formen part i el seguiment de les mesures proposades.

Primer Congrés de Pobresa Energètica, a Sabadell

Sabadell acollirà, a partir de demà, el primer Congrés Català de Pobresa Energètica, organitzat pels ajuntaments de Sabadell, Barcelona i Badalona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona, l’associació Ecoserveis i la Taula del Tercer Sector.

El congrés comptarà amb diverses activitats de debat i reflexió paral·leles entorn a la lluita contra la pobresa energètica amb més de 90 ponents i 350 assistents. Aquesta iniciativa vol ser un espai de deaat i reflexió i es formalitzarà a partir de taules rodones, solucions i tallers demostratius a problemes tècnics, així com aspectes més de caire ètic, jurídic i reivindicatius.

 

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article