Fer un ús eficaç i sostenible del temps, el repte de les entitats socials

Un informe DDiPAS confirma que l'aplicació de mesures de gestió del temps a les entitats socials és encara molt deficitari

És possible una gestió del temps eficaç, sostenible i igualitària a les entitats socials? Per donar resposta a aquesta premissa la xarxa de Dones Directives i Professionals de l'Acció Social (DDiPAS) ha publicat l'informe 'Gestió del temps a les entitats socials: situació actual, reptes i dificultats' dins el projecte 'Impuls de noves formes d'organització del temps al tercer sector' en el qual treballa l'entitat per fomentar la igualtat i la corresponsabilitat dins i fora de l'àmbit laboral.

L'aplicació de mesures de gestió del temps a les entitats socials és encara molt deficitari. El desigual repartiment dels treballs domèstics i de cura, les pròpies tasques d'atenció social de les entitats i la cultura laboral del sector són algunes de les qüestions que, segons l'informe, impedeixen una veritable conciliació entre l'àmbit professional i el personal. Aquestes problemàtiques no són exclusives del tercer sector sinó que es tracta d'un "problema estructural" que repercuteix especialment a les dones.

El gènere i el càrrec, dos variables que pesen en la gestió del temps

L'informe, que ha entrevistat assalariats de diversos rangs, ha detectat diferències notables en la vivència del temps entre dones amb càrrecs directius i dones amb càrrecs tècnics i com diferències entre gèneres. Així, la majoria de dones entrevistades (60,5%) assegura assumir la totalitat o més de la meitat del temps dedicat a treballs domèstics i de cura, mentre que el major gruix dels homes (56,7%) assegurar dedicar a aquestes tasques la meitat del temps com a màxim. La dedicació total de les dones a tasques reproductives augmenta fins al 72,5% entre els 36 i els 45 anys, precisament en l'edat de maternitat i criança dels infants. A més, les dones amb perfils tècnics tenen més dificultats per co-gestionar les tasques domèstiques amb les seves parelles que no pas les dones que desenvolupen funcions directives. De fet, les dones amb tasques tècniques relaten "una extensa i cansada doble jornada laboral i manca de corresponsabilitat".

La idiosincràsia de les entitats, un problema afegit

Les entitats socials tenen una dificultat objectiva per fer front a la necessitat d'atenció global i àmplia cap a les persones usuàries i satisfer les necessitats horàries i contractuals dels propis treballadors. Aquesta "tensió" que aquests dos pols crea, segons l'informe, "una insatisfacció general" que cal solucionar sobretot amb "mesures per part de les administracions públiques", que moltes vegades són part dels contractants de les entitats. L'estudi posa de manifest que les pautes establertes en la contractació pública són una "limitació important" per a les entitats a l'hora de desenvolupar internament noves polítiques de temps i demanen tenir més marge de maniobra en les polítiques de personal.

La cultura laboral del tercer sector

L'informe destaca que a l'àmbit social la vocació i l'aportació desinteressada són dos elements importants però a la vegada poden esdevenir perjudicials en la gestió del temps si no compensen bé. Els entrevistats per DDiPAS asseguren que l'"allargament de la jornada i les hores extraordinàries" són el pa de cada dia de moltes entitats que, pel fet de ser tals, sobrevaloren l'entrega i la disponibilitat dels seus treballadors per les tasques encomanades. En aquest sentit, l'informe també subratlla la forta implantació de la "cultura de la presencialitat" que és rígida i no deixa transpirar noves formes de gestió del temps més flexibles i confirma que moltes de les mesures de millora de l'organització laboral podrien aplicar-se només amb el vist-i-plau dels seus caps.

Flexibilitat, ajudes a la conciliació i reorganització lògica de l'entitat

Amb aquest informe DDiPAS també ha volgut aportar algunes propostes d'organització horari i gestió del temps. La primera de les mesures que demanen aplicar és la de la flexibilitat horària i la possibilitat puntual de teletreball. Si bé aquestes opcions es donen per descomptades en la funció directiva, no s'acaba d'aplicar en els perfils tècnics tot i ser una "petició clara per part del personal" que comportaria, entre altres avantatges, "compensar la bretxa salarial del tercer sector respecte l'àmbit privat", apunta l'informe. La jornada intensiva i la compactada també són algunes de les solucions més ben vistes per part dels treballadors. Els treballadors del sector social també demanen una reorganització interna de les entitats. Eliminar la formació i les reunions fora de l'horari habitual (i fins i tot pensar si la reunió en concret és necessària), limitar les hores extres, implantar una bossa d'hores per als dies de lliure disposició i conciliar els horaris de feina amb els escolars són algunes mesures que recull l'informe.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article