La Generalitat tindrà professionals per fomentar la igualtat de gènere a l'administració pública

La nova figura està contemplada en la Llei 17/2015 d'igualtat efectiva de dones i homes i ja s'ha començat a treballar des d'alguns departaments


L'Administració pública formarà i incorporarà professionals que vetllin per la igualtat de gènere dins de cadascun dels ens públics. Ho farà en el marc de la Llei 17/2015 d'igualtat efectiva de dones i homes per incorporar "la transversalitat de gènere com el primer dels principis rectors que els poders públics han d'incorporar a les seves actuacions", segons declaracions de la presidenta de l'Institut Català de les Dones, Teresa  M. Pitarch.

Pitarch ha explicat que l'objectiu de la Generalitat al llarg dels propers mesos és desplegar els articles 8 i 9 de la Llei d'igualtat efectiva entre dones i homes per reconèixer "el valor que aporten dones i homes" i "aplicar els canvis necessaris per a millorar la societat i respondre a les realitats, les oportunitats, les necessitats i les expectatives dels dos sexes". El primer d'aquests articles parla dels òrgans responsables de l'aplicació de la transversalitat de la perspectiva de gènere mentre que el segon es centra en les característiques dels nou professionals d'igualtat de gènere.

Un òrgan per gestionar les polítiques d'igualtat a l'Administració

Els departaments de la Generalitat, els organismes autònoms, les societat i els organismes públics vinculats o que en depenen hauran de tenir un "òrgan responsable per l'aplicació de la transversalitat de la perspectiva de gènere" que controli la "planificació, la gestió i l'avaluació de llurs polítiques respectives". Aquest òrgan que, com ha explicat Pitarch, generalment són els "gabinets tècnics", treballarà en coordinació amb l'Institut Català de les Dones (ICD). De fet, l'ICD, que ja ha liderat la redacció de la Llei, també serà l'ens coordinador de totes les polítiques de gènere de l'Administració.

Les funcions d'aquest òrgan són diverses. D'una banda, executarà "plans i programes de polítiques d'igualtat" en el funcionament dels departaments i impulsarà "estudis i estadístiques" i emetrà "informes sobre la igualtat de dones i homes en llur àmbit funcional". De l'altra, més enllà de les dades, també garantirà "formació del personal dels departaments" i s'assegurarà del "compliment efectiu de la Llei" a través de la figura dels professionals amb formació específica sobre igualtat i gènere.

Professionals amb formació específica sobre igualtat i gènere

Tot i que el mes de juny passat va graduar-se la primera fornada de l'FP de Tècnic superior en Promoció d'Igualtat de Gènere, la seva formació fou general i no específica i, per tant, ara per ara la Generalitat no té cap professional específic que vetlli per l'aplicació de mesures de gènere dins l'àmbit públic. La Llei preveu, en el seu article 9, que el govern impulsi "la regulació i el sistema de captació i formació dels professionals d'igualtat de gènere", una nova figura per "implantar les mesures d'igualtat en les tasques de l'Administració".

Aquest nou càrrec -que en tractar-se de l'Administració serà una persona funcionària- participarà en "la diagnosi, l'aplicació, la'valuació i el seguiment de totes les polítiques públiques" i també "en les polítiques i els projectes específics que s'orientin a l'assoliment de la igualtat". La creació i la formació d'aquest nou professional s'acabarà de desenvolupar al llarg dels propers mesos.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article