Les persones amb discapacitat cobren un 17% menys que la mitjana de la població

Els joves són el col·lectiu de persones amb diversitat funcional amb una menor remuneració


A Catalunya hi ha 514.886 persones amb discapacitat reconeguda, que representen el 6,9% de la població. Des del punt de vista laboral, però, el col·lectiu de persones amb diversitat funcional legalment reconeguda es caracteritza per una baixa participació en el mercat de treball. Tant és així que, segons dades de l’Instituto Nacional de Estadística (INE), la taxa d’activitat de les persones amb discapacitat el 2015 va ser del 35,9%.

A més, aquest col·lectiu també pateix un greuge comparatiu respecte les persones sense dicapacitat pel que fa als salaris. Les darreres xifres de l’INE, que són de 2014, assenyalen que la bretxa salarial entre persones assalariades amb discapacitat i sense ha crescut. El sou mitjà anual brut dels treballadors amb discapacitat és de 19.023,1 euros, un 17,1% menor que el de les persones sense discapacitat.

La diferència entre ambdós col·lectius és més gran en els homes, amb un sou un 20,8% inferior en el cas de les persones amb discapacitat. Les dones, de mitjana, cobren un 15,5% menys que les seves homòlogues sense diversitat funcional.

Així doncs, la presència o l’absència de discapacitat determina les diferències salarials. No obstant això, també es poden apreciar diferències significatives en funció de les característiques del treballador, més enllà del gènere. Per edat, les persones amb discapacitat amb menor remuneració són els joves. La major diferència salarial entre persones amb i sense discapacitat es dóna, però, en el grup d’edat entre els 30 i els 44 anys.

Guany segons les característiques demogràfiques del treballador. | Dades de l'INE

Una altra variable que marca les diferències de sous més significatives entre el col·lectiu de persones amb discapacitat és el nivell d’estudis. Els treballadors amb estudis superiors perceben de mitjana 15.844 euros menys que els que no tenen estudis, o només tenen estudis primaris. Són, precisament, els treballadors amb discapacitat amb un nivell d’estudis més baix els únics que van sobrepassar el salari dels seus homòlegs sense discapacitat amb una ràtio salarial del 102,5%.

Pel que fa al tipus de jornada, hi ha menys diferències de sou entre persones amb i sense discapacitat en el cas dels contractes a temps parcial. Per ocupació, la bretxa salarial entre els treballadors amb i sense discapacitat en llocs de treball alts ha crescut respecte el 2013. En canvi, els que ocupen càrrecs mitjans o baixos han vist reduïdes les diferències.

L’empresa i la seva força de treball també influeix en les diferències salarials entre un col·lectiu i l’altre. El 2014 el salari de les persones amb discapacitat va augmentar a mesura que s’incrementava la grandària del centre. Malgrat que en tots els casos la remuneració econòmica és inferior en les persones amb discapacitat, les diferències són més acusades en les empreses de mida mitjana (de 50 a 199 treballadors). En aquestes, els nivells salarials de les persones amb discapacitat són un 30% inferiors a les que no tenen diversitat funcional.

A més, per sectors d’activitat les diferències de salaris entre ambdós col·lectius són menors en el sector dels serveis.

Guany anual segons les característiques laborals del treballador. | Dades de l'INE

Les majors diferències salarials entre les persones amb diversitat funcional es donen segons el tipus de discapacitat. Els sous més baixos corresponen als treballadors amb discapacitat intel·lectual i per malaltia mental. Les persones amb discapacitat sensorial, seguides de les persones amb discapacitat física són les que més cobren, amb sous que superen el salari mitjà de les persones amb discapacitat en un 11,7% i un 5,5%, respectivament.

Salari anual segons tipus de discapacitat. | Gràfic: Judit Domènech

Segons el grau, també s’observen diferències, tot i que no tan grans. De fet la relació entre ambdues variables no és lineal, en bona mesura gràcies a l’acció de les entitats especialitzades en donar suport als col·lectius amb un major grau de discapacitat.

Salari anual segons grau de discapacitat. | Gràfic: Judit Domènech

D’acord amb les últimes dades de l’INE (2014), les persones amb discapacitat que reben mesures de foment de l’ocupació tenen un salari inferior que el d’aquelles persones que no van comptar amb avantatges com les reduccions i bonificacions en les quotes de cotització a la Seguretat Social i contractes específics per treballadors amb discapacitat.

Concretament, les persones que van rebre bonificacions o reduccions en les quotes de cotització tenen un sou un 30,6% més baix i les que tenen un contracte específic, un 16,5% inferior.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article