Dues de cada deu adolescents de Barcelona asseguren haver patit un assetjament sexual

L’enquesta de l’Agència de Salut Pública alerta que les noies també són més vulnerables en situacions d’agressió virtual, maltractaments per part de la parella o discriminació

Dues de cada deu adolescents de Barcelona afirmen haver patit un assetjament sexual. Així ho alerta l’enquesta FRESC elaborada per l’Agència de Salut Pública de Barcelona, que enguany celebra els 30 anys de funcionament i que ha enquestat uns 4.000 estudiants de la ESO i Batxillerat de la ciutat. Mentre que el 17,7% de les noies declaren haver patit alguna agressió, només un 3,8% dels nois ho reconeixen. L’estudi també alerta que, amb l’edat, el percentatge de menors que asseguren haver estat víctimes d’assetjament va en augment. Així, a segon de Batxillerat i a cicles de FP de grau mitjà, el percentatge creix fins al 26,4%.

L’enquesta no revela que hi hagi grans diferències entre barris, però sí que constata que la major part d’assetjaments sexuals en les noies es produeixen al carrer, mentre que en els nois és al carrer i a l’escola. A l’estudi també es revela que, mentre que el percentatge de nois que ha patit assetjament a l’escola o altres llocs, com bars, festes o discoteques, és major als barris més afavorits, en canvi, en les noies, el percentatge més alt es troba en els centres de barris desafavorits.

També les noies són molt més vulnerables al maltractament per internet. Així, el 12,2% de les adolescents enquestades va assegurar que havia patit aquesta situació, ja fos enviament de fotos i vídeos o comentaris despectius a les xarxes socials, mentre que només un 4,9% dels nois va afirmar haver-ne patit. L’alumnat agressor és major en nois que en noies. En els maltractaments per part de la parella el percentatge segueix sent desigual: un 18,2% de les noies declaren haver-ne patit, enfront del 12% dels nois. Aquesta xifra, en ambdós sexes, augmenta amb l’edat.

Així mateix, els percentatges de discriminació són més alts en el cas de les noies. Segons l’enquesta, el 30,7% de les noies ha patit alguna discriminació per discapacitat, orientació sexual, origen o gènere, enfront del 21,7% dels nois. Aquesta discriminació, però, es dona per igual en tots els barris de la ciutat, ja siguin més desafavorits o menys. El 2016, es constata a l’estudi, el percentatge de maltractaments a l’entorn escolar també és superior en noies que en nois: un 5,4% enfront del 3,8%. Els alumnes agressors acostumen, en canvi, a ser més nois que noies.

Al voltant de l’11% dels adolescents afirma que va a l’escola amb gana

L’enquesta també valora altres factors, com ara la salut alimentària o el tabaquisme. Així, entre el 10% i el 11% dels adolescents enquestats assegura que va a l’escola o a l’institut amb gana. És en els barris desafavorits on aquest percentatge és major: en el cas dels nois la xifra arriba al 13,1% i en el cas de les noies al 13,5%. A més, segons l’estudi, els alumnes de barris més desafavorits tenen més tendència al sobrepès i la obesitat que els de barris afavorits.

Com a dada positiva hi ha que l’evolució de consum de tabac de forma regular ha anat, en general i en ambdós sexes, a la baixa al llarg dels anys, però sobretot entre les noies. Els anys 2004 i 2008, el consum de tabac regular a quart d’ESO voltava el 20% i ara està per sota del 13%. Pel que fa al cànnabis, l’Agència de Salut Pública ha detectat un consum en descens des de 2004 i fins a 2012. En canvi, des de 2012 fins al 2016 el consum de cànnabis puja entre els nois de quart d’ESO, i en nois i noies de segon de batxillerat i cicles formatius.

També retarden, de forma general, l’edat d’inici en el consum d’alcohol. Si es pregunta als joves si s’han emborratxat en els darrers sis mesos s’aprecia una disminució respecte a l’estudi del 2012, tot i que actualment encara hi ha un percentatge alt que ho han fet: el 29,9% de noies i el 28% entre els nois. Tot i així, segueix augmentant respecte a enquestes anteriors el nombre d’escolars que a segon d’ESO encara no ha provat l’alcohol, que ara és d’un 57%, la qual cosa demostra que es retarda l’edat d’inici en el consum d’alcohol.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article