El Govern crea l’Observatori de la Igualtat de Gènere

L'òrgan contribuirà al coneixement de la situació de les dones per poder millorar les polítiques públiques sobre la igualtat de gènere


El Govern ha aprovat aquest dimarts el decret que constitueix formalment i regula l’Observatori de la Igualtat de Gènere (OIG), un òrgan que té per finalitat contribuir al coneixement de la situació de les dones per a una millor presa de decisions, planificació i avaluació de les polítiques públiques des de la perspectiva de gènere i de les dones, segons ha subratllat l'executiu. L’elaboració d’aquest decret ha comptat amb les aportacions de les entitats de defensa dels drets de les dones.

L’Observatori és un òrgan assessor del Govern, adscrit a l’Institut Català de les Dones (ICD), creat per la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes com una de les mesures per garantir el compliment de la Llei i assolir la igualtat efectiva de dones i homes. Entre les funcions que ha de desenvolupar destaca el disseny d’un sistema d’indicadors per conèixer de forma actualitzada l’evolució de les desigualtats de gènere i determinar els motius de la seva persistència; promoure l’elaboració d’estudis i informes especialment en els àmbits de la violència masclista, de la situació laboral i de la imatge pública de les dones, i fer el seguiment de la imatge i els estereotips de la representació de les dones i de la banalització de la violència masclista als mitjans de comunicació.

L’OIG haurà de proposar al Govern les actuacions que consideri adients per a corregir situacions de desigualtat de gènere o de violència masclista i analitzarà l’impacte de les polítiques de les administracions públiques de Catalunya sobre la igualtat de gènere. Les àrees d’intervenció són participació política i social de les dones; educació, cultura i coneixement; treball, ocupació i empresa; polítiques socials; medi ambient; urbanisme, habitatge i mobilitat, i justícia i seguretat.

Una organització que implica a diverses institucions

L’Observatori serà presidit per la presidenta de l’ICD; la vicepresidència recaurà sobre la directora executiva de l’ICD, i la secretaria serà ocupada per una persona funcionària de l’ICD. En les vocalies en representació de l’Administració de la Generalitat hi haurà representants de la direccions generals de Comunicació del Govern, Atenció a la Família i Comunitat Educativa, Policia, Administració de la Seguretat, Política Lingüística, Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil, Igualtat, Famílies, Atenció a la Infància i l’Adolescència, Desenvolupament Rural, i la Secretaria General del Consell Interuniversitari de Catalunya, l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya i el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

A més, en formaran part representants dels següents Consells: de l’Audiovisual, Interuniversitari, Il·lustres Col·legis d’Advocats, i els Col·legis de Metges, Infermeres i Infermers, Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació, Psicologia; Politòlegs i Sociòlegs; Periodistes; Treball Social i d'Educadores i Educadors Socials. L’OIG també tindrà representants de les organitzacions sindicals i organitzacions empresarials més representatives de Catalunya, del Consell Nacional de les Dones de Catalunya, la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista i les entitats del món local.

L’Observatori podrà constituir els grups específics de treball que es considerin convenients i reunirà el ple dues vegades l’any. Des de l’ICD es donarà a l’OIG el suport tècnic i els mitjans personals i materials necessaris per a l’execució de les seves funcions. L’ICD informarà anualment dels resultats de l’activitat de l’Observatori a la Comissió Interdepartamental per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes, el Consell Nacional de les Dones de Catalunya, la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista i la Comissió d’Igualtat del Parlament.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article