Augmenten els problemes de salut mental entre les adolescents i els homes adults a Barcelona

Entre el 10 i el 20% de la població de la ciutat té algun trastorn

Augmenten els problemes de salut entre el 2011 i el 2016, però especialment entre noies adolescents i homes adults. Així ho destaca l'informe ‘La salut mental a Barcelona’, elaborat segons dades de diversos estudis i que conclou que entre el 10 i el 20% de la població de Barcelona té algun tipus trastorn.

Tot i que són condicionants el gènere i també la situació socioeconòmica, s'ha observat un repunt entre homes adults a causa de la crisi i l'atur, i també entre les noies adolescents i els joves en general, atribuïble també a les dificultats econòmiques però també als nous hàbits i formes de vida d'aquesta franja de població.

Entre el 2012 i el 2016, la prevalença dels problemes de salut mental va passar del 5,3% al 12,3% entre les noies que estudiaven 4t d'ESO, i del 6,7% al 10,5 entre les que cursaven 2n de Batxillerat. En el cas dels nois, passen del 6 al 9,7% en els més joves i del 5,4 al 6% en els més grans.

Així, mentre que durant la primera infància són els nens els que presenten un pitjor estat, la tendència canvia a partir de l'adolescència i s'estableix una diferència que després es manté en l'edat adulta i s'accentua a partir dels 45 anys. Pel que fa a la població infantil, els problemes tenen a veure amb l'atenció i la hiperactivitat. En el cas de l'adolescència entren els problemes de conducta i emocionals, aquests últims en el cas de les noies. La comissionada de Salut, Gemma Tarafa, ha atribuït en part aquest repunt als nous hàbits dels joves, les noves maneres de relacionar-se que tenen i les noves tecnologies.

En la franja d'entre 18 i 64 anys, creix especialment l'índex dels homes, que passa d'una prevalença de l'11,5 al 16,2%. Ara bé, les dones continuen per sobre amb un 18,9% (abans un 16). Aquesta situació és més punyent en el cas de persones aturades i de les classes socials més desafavorides, amb percentatges de prevalença d'entre el 25 i el 31,3%.

El nou perfil de treballador pobre afavoreix l'augment de problemes de salut mental

La directora de Promoció de la Salut de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, Lucía Artazcoz, ha remarcat l'important efecte que ha tingut la crisi en aquest creixement, per l'augment de persones en atur però també pel mercat laboral precari que ha deixat. “Ara tenim treballadors pobres”, ha dit. Els problemes de salut mental, segons ha explicat, estan íntimament lligats a la pobresa, però també a les dificultats per arribar a final de mes, i això impacta en tots els membres de la família, també en els infants i joves.

Pel que fa a la població de més de 64 anys, entre el 2011 i el 2016 la prevalença va créixer del 13,5 al 17,6% en el cas dels homes i va reduir-se lleugerament en les dones, del 24,9 al 23,8%.

Les visites al centres de salut mental han crescut entre el 2002 i el 2016. En el cas de nens i joves, es passa de 5.400 a 12.300 atencions. El 12% del total són per trastorn greu. En els adults, l'increment és de 32.800 persones ateses a 45.400, un 32,2% per problemes greus.

A la vista d'aquests resultats, entre d'altres mesures, l'Ajuntament té previst obrir durant les properes setmanes quatre espais de consulta jove als districtes amb pitjors indicadors socials i de salut, i continuarà desplegant les iniciatives incloses en el Pla de Salut Mental 2016-2022.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article