Especialistes en trastorns del llenguatge entren a l'aula per fer escoles més inclusives

S'incorporaran 1.500 professionals que puguin atendre alumnes amb necessitats especials d'aprenentatge


Les escoles incorporaran més professionals per tal que puguin atendre estudiants amb necessitats especials d'aprenentatge. Aquesta és una de les accions que es durà a terme properament, arran del nou Decret de l'atenció educativa als alumnes, en el marc d'un sistema educatiu inclusiu aprovat pel Govern fa alguns dies.

Especialistes en trastorns del llenguatge i psicopedagogs entren  a l'aula per atendre els alumnes que pateixen alguna discapacitat, algun trastorn en l'aprenentatge o els que presenten altes capacitats intel·lectuals, i que ara també aniran a col·legis ordinaris.

En total, la Generalitat contractarà 1.500 professionals per a fer de l'escola inclusiva una realitat. I ho farà després que el Govern aprovés, a mitjans d'octubre, el Decret de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

Amb l'objectiu de garantir que tots els centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya siguin inclusius, aquest nou Decret del departament d’Ensenyament suposa un avenç respecte l’anterior norma de 1997, ja que es regula l’atenció educativa de tot l’alumnat, no només de l’alumnat que presenta necessitats educatives especials. 

Ruben Vargas, professional que treballa en les àrees d'audició i llenguatge i de pedagogia terapèutica a l'escola pública Vila-roja de Girona, ha detectat infants amb problemes de trastorns del llenguatge. “Molts capgiren lletres i nombres d'algunes paraules o fan omissió de síl·labes senceres a l'hora d'escriure. La majoria els derivo a l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic (EAP)”. Tot docent –afegeix– hauria de fer aquesta formació per a adquirir els coneixements que demana l'escola inclusiva.

La Irene Agea, mestra d'educació primària a l'escola Gem de Mataró, reconeix que “a les aules hi ha un ampli ventall de necessitats en els alumnes que s'han d'atendre i, cal que el docent es formi per a tenir les eines i els coneixements per a poder-hi fer front”.

Els alumnes s’escolaritzen en centres ordinaris

Un dels aspectes més rellevants del decret és que preveu que tots els alumnes amb necessitats educatives especials s’escolaritzin en centres ordinaris i, excepcionalment, les famílies podran sol·licitar l’escolarització en un centre d’educació especial per a l’alumnat amb discapacitat greu o severa. Un canvi respecte al model anterior és el paper de les famílies, atès que seran aquestes, si bé sempre amb el suport i l’assessorament dels professionals dels equips d’assessorament i orientació psicopedagògics (EAP), les que decidiran on escolaritzar el seu fill o filla.

La norma estableix la col·laboració i el treball en xarxa entre els centres ordinaris i els centres d’educació especial, que poden ser també centres proveïdors de serveis i recursos (CEEPSIR). És a dir, els docents i professionals de l’atenció educativa dels centres d’educació especial proveïdors de serveis i recursos poden oferir suport als docents i al personal d’atenció educativa dels centres ordinaris, a fi d’orientar-ne les actuacions amb l’alumnat amb necessitats educatives especials o bé desenvolupant programes de suport a la inclusió amb l’atenció directa dels alumnes.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article