Un de cada cinc escolars no universitaris es desplaça fora del seu municipi per estudiar

Els alumnes del Pallars Sobirà, Priorat, les Garrigues, Conca de Barberà i Terra Alta són els que es traslladen més

Un de cada cinc escolars no universitaris s'han desplaçat fora del seu municipi per estudiar durant el curs 2016-2017. Segons dades estadístiques de la mobilitat obligada per raons d'estudi de l'Idescat, dels 783.478 alumnes d’ensenyaments obligatoris del curs 2016-2017, un 87,7% van estudiar al municipi on resideixen i un 12,3% es van desplaçar a un altre. Concretament, en el cas de l’educació primària el percentatge d’alumnes que van estudiar al mateix municipi on viuen és un 90,4% i en relació a l'ESO, un 83,4%. Les comarques amb un percentatge major d’alumnes d’ensenyaments obligatoris que van estudiar i residir al mateix municipi són el Barcelonès (95,1%) i el Montsià (91,6%) i, per contra, les comarques amb el percentatge més baix són el Priorat (68,3%) i el Pallars Sobirà (62,2%).

Per la seva banda, dels 205.567 alumnes d’ensenyaments postobligatoris, un 58,2% van estudiar durant el curs passat al municipi on resideixen i un 41,8% es van traslladar cap a un altre. La xifra d’alumnes residents que van estudiar al mateix municipi és major al batxillerat (75,6%) que als cicles formatius de grau mitjà (48,0%) i de grau superior (40,8%). 

Per comarques, les que presenten un major percentatge d’alumnes d’ensenyaments postobligatoris que van estudiar i residir al mateix municipi són el Barcelonès (83,9%), el Segrià (67,6%), el Tarragonès (63,1%), l’Alt Urgell (61,5%) i el Vallès Occidental (58,5%). A l’altre extrem, els percentatges més baixos són a les Garrigues (16,0%), la Conca de Barberà (15,0%) i la Terra Alta (11,7%). 

En relació amb els alumnes d’educació infantil de 2n cicle (219.273), un 91,1% van estudiar durant el curs 2016-2017 al mateix municipi on resideixen i un 8,9% es van desplaçar fora del municipi.

L’àmbit metropolità, on més alumnes estudien al seu municipi 

L’àmbit metropolità, amb un 86,0% d’alumnes d’ensenyaments no universitaris que van estudiar i residir durant el curs passat al mateix municipi, és l’únic que se situa per sobre de la mitjana catalana (83,3%). Pel que fa als ensenyaments obligatoris, els dos àmbits on el percentatge d’alumnes residents que estudien i resideixen al mateix municipi és més elevat són l’Àmbit Metropolità (90,3%) i les Terres de l’Ebre (87,8%). L’àmbit amb el percentatge més baix és l’Alt Pirineu i Aran (76,4%). No s’observen grans diferències entre la resta dels àmbits, que tots són superiors al 80%.

En relació amb els ensenyaments postobligatoris, els tres àmbits on més de la meitat dels alumnes estudien al mateix municipi on resideixen són l’Àmbit Metropolità (63,2%), el Camp de Tarragona (57,0%) i l’Àmbit de Ponent (54,1%). En canvi, les proporcions més baixes són les de Terres de l’Ebre (44,1%) i les Comarques Centrals (44,8%). 

Als municipis més poblats hi ha més escolars residents

En relació amb la grandària del municipi, s’observa que com més població té un municipi, més percentatge d’alumnes hi estudien i hi resideixen. Entre els municipis de més de 100.000 habitants, el percentatge d’alumnes que estudien i resideixen al mateix municipi és del 93,4%. 

A mesura que la grandària del municipi va disminuint, aquest percentatge es va reduint, fins que, en els municipis de menys de 500 habitants, el percentatge d’alumnes que estudien al mateix municipi on resideixen és inferior a un 25% (21,7%). Aquesta disminució és més notòria a partir dels municipis inferiors a 5.000 habitants (que passa del 75,2% en els municipis de 5.001 a 10.000 habitants al 58,5% en els municipis de 2.001 a 5.000 habitants). 

Dels municipis amb una població superior als 50.000 habitants, Barcelona és el que reté un major percentatge d’alumnes residents (un 97,1%) i, a l’altre extrem, el municipi que reté menys alumnes residents és Cornellà del Llobregat (un 77,8%). En relació amb els llocs d’estudi localitzats, Granollers és el municipi que més percentatge d’estudiants atreu d’altres poblacions (un 30,3%). A l’altra banda, Rubí és el municipi que atreu un menor percentatge d’estudiants d’altres poblacions (un 4,7%). 

Sant Cugat del Vallès és el municipi amb més mobilitat d’alumnes en termes relatius, ja que hi ha un alt percentatge d’alumnes residents que estudien a un altre municipi (19,9%) i un alt percentatge d’alumnes d’altres municipis que estudien a Sant Cugat del Vallès (el 27,4% dels llocs d’estudi localitzats).

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article