L’envelliment actiu explica fins a un 30% de les diferències en salut entre la gent gran

Un estudi de la Universitat Pompeu Fabra remarca que l'envelliment actiu està associat a nivells elevats d'educació

El treball remunerat, el voluntariat, la cura dels néts i altres activitats socials, com fer esport, són bones per a la salut de la gent gran. De fet, quan les persones majors de 65 anys són més actives, es perceben a si mateixes, i ho són objectivament, més saludables

A més, l'envelliment actiu està associat a nivells superiors d'educació: el grau de participació en les activitats entre persones grans amb diferent formació és responsable de fins al 30% de les diferències observades quant a salut directament relacionades amb el nivell d'estudis.

Es tracta dels resultats d’un estudi realitzat pels professors del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF Bruno Arpino, codirector del Centre d'Investigació i Desenvolupament en Metodologia de l'Enquesta (RECSM), conjuntament amb Aïda Solé-Auró, membre del Grup de Recerca en Sociodemografia (DemoSoc).

La recerca, que s’emmarca en el projecte europeu CREW (Care, Retirement & Wellbeing of Older People Across Different Welfare Regimes), es va publicar l’any passat com a article científic a la revista Journal of Aging and Health. Analitza les desigualtats en salut entre persones grans amb diferents nivells educatius utilitzant tres mesures diferents: percepció subjectiva de l'estat general de salut, depressió, i finalment, limitacions físiques.

Segons Arpino i Solé-Auró, “la hipòtesi fonamental que volíem provar era si aquestes desigualtats (o part d'elles) poden explicar-se pel diferent grau d'envelliment actiu de les persones grans, és a dir, pel nivell individual de participació en activitats com ara el treball remunerat, el voluntariat, les activitats socials i la cura dels néts”. A més, Arpino destaca que han detectat que, “per a alguns indicadors de salut, fins a un 30% de les desigualtats venen explicades pel diferent grau d'envelliment actiu de la gent gran, i que les persones grans amb educació superior tendeixen a ser més actives”.

Els resultats d'aquest estudi també observen que la contribució és especialment important si ens referim a la participació en el mercat de treball i en les activitats voluntàries i socials, tot i que és més marginal pel que fa a la cura dels néts. “Això no vol dir que tenir cura dels néts no sigui rellevant per als propòsits de l'envelliment actiu, sinó que simplement no ajuda a explicar les desigualtats socioeconòmiques en termes de salut”.

Ús de dades al llarg del temps per evitar males interpretacions

Encara que és difícil establir definitivament l'existència d'un vincle causa-efecte entre l'hàbit de dur a terme diverses activitats i la garantia de la salut en la vellesa, aquest estudi, segons els autors, es va plantejar precisament per intentar descartar la possibilitat d'invertir la causalitat (és a dir, que les persones grans més saludables solen ser més actives precisament a causa del seu bon estat de salut).

Els investigadors expliquen que per aquest motiu es van utilitzar dades longitudinals: “A l’inici de la investigació es van mesurar les condicions de salut dels participants i el seu nivell d'implicació en diverses activitats, i vam veure com l'hàbit inicial de dur a terme diversos tipus d'activitats estava associat a un millor estat de salut dos anys més tard”.

El projecte CREW, en el qual s’emmarca l’estudi, està centrat en les relacions entre la cura, la jubilació i la qualitat de vida de la gent gran en diferents règims de benestar.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article