Les dones fumen i beuen menys però tenen un estat de salut pitjor que els homes

L'Enquesta de Salut de Catalunya alerta que incrementen els nens que tenen excés de pes, mengen poc saludable i practiquen oci sedentari


Les dones fumen menys que els homes, tenen un consum de risc d'alcohol inferior i s'alimenten de manera més saludable, seguint la dieta mediterrània, però en canvi, tenen una percepció més dolenta de la seva salut i presenten una prevalença més alta de problemes crònics i discapacitats.

És una de les conclusions de l'Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA), que posa èmfasi a una perspectiva de gènere que, segons Cristina Nadal, directora de l’Àrea d’Atenció Sanitària del Servei Català de la Salut, podria tenir explicació en les “dificultats d'accés” de les dones al sistema sanitari a causa de la càrrega familiar. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha constatat que aquesta és una “realitat social” i per això aposta per mesures que facin desaparèixer “aquesta paradoxa”.

Un altre capítol destacat de l’Enquesta és el de la salut mental. La mostra indica que el 8,8% de les dones pateixen una depressió major o greu enfront d’un 3,6% dels homes. A més, s’observa com les classes socials menys afavorides, amb menys estudis i amb més edat tenen més prevalença de patir aquesta malaltia. Per tant, segons l’ESCA, les estratègies d’abordatge global a la salut mental han de partir d’un enfocament que tingui en compte les característiques socioeconòmiques i culturals de la població.

De les persones de 75 anys i mes que viuen soles, 3 de cada 4 són dones

L’ESCA també fa una radiografia de les persones més grans de 75 anys que viuen soles a Catalunya. Representen un 27,2% d’aquest grup d’edat, és a dir, prop de 190.000. El 12,4% dels homes de 75 anys i més viuen sols i el 36,6% de les dones de 75 anys i més viuen soles. En aquest sentit, 3 de cada 4 persones de 75 anys i més que viuen soles són dones. Aquestes tenen un estat de salut similar a les dones que viuen acompanyades però s’observa un percentatge més elevat de dependència i de privació material més greu, és a dir, dificultats per pagar les factures de lloguer o hipoteques, els serveis i béns (telèfon, rentadora i televisor), o mantenir la llar adequadament calenta. Entre els homes més grans de 75 anys que viuen sols, la diferència que ressalta respecte els que viuen acompanyats és el menor seguiment de la dieta mediterrània.

El nivell d'estudis de la mare influeix en la dieta dels fills

La mostra també se centra en els infants i adolescents, i conclou que gairebé la meitat dels nens d’entre 3 i 14 anys (un 46,0%) fa un oci sedentari, és a dir, mira la televisió o juga amb videojocs o ordinadors dues hores o més cada dia de la setmana enfront del 33,6% de les nenes, i aquest oci sedentari creix a mesura que augmenta el grup d’edat. Alhora, però, també són els nens els que tenen un oci més actiu que les nenes. Així, el 33,6% dels nens i el 28,7% de les nenes fa com a mínim una hora al dia d’esport o de joc al parc o al carrer. De l’Enquesta, també es desprèn que el 36,3% dels infants d’entre 6 i 12 anys tenen excés de pes, amb un percentatge superior els nens que les nenes (39,1% enfront d’un 33,2%).

L’ESCA també posa de manifest com la classe social de les famílies i el nivell d’estudis de la mare influeix en el consum diari de begudes ensucrades i en la quantitat d’hores que dormen. Així, els nens de classes més desfavorides fan un major consum d’aquest tipus de begudes i dormen menys hores que els de classes benestants o amb un nivell d’estudis de la mare més elevat (estudis universitaris enfront d’estudis primaris o sense estudis).

 

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article