La Diputació de Barcelona ajuda a reduir un 18% les factures de llum, aigua i gas de les famílies vulnerables de 212 municipis

Es destinen 15 milions d'euros per ajudar els municipis a cobrir els subministraments de les unitats familiars


La Diputació de Barcelona ajuda a reduir un 18 % les factures de llum, aigua i gas de les famílies vulnerables de 212 municipis. De fet, la Diputació té com a repte de mandat fins al 2019 “fomentar polítiques socials orientades a la cohesió i a la reducció de les desigualtats”. En aquest marc, ha desplegat el Pla de xoc contra la pobresa, per tal de garantir les necessitats bàsiques de la població i els seus drets socials en matèria d’alimentació, habitatge i subministraments bàsics.

Amb l’objectiu de donar suport als ajuntaments de la demarcació de Barcelona en les accions preventives contra la pobresa energètica, la Diputació de Barcelona ofereix des del març de 2017 el programa Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa energètica. Es tracta d’una actuació transversal que impulsen els àmbits de Benestar Social, Medi Ambient i Habitatge de la corporació.

El programa ofereix als ajuntaments accions per millorar l’eficiència energètica dels habitatges en situació de pobresa energètica, reduir les despeses d’aquestes llars en subministraments bàsics (electricitat, aigua i gas) i millorar la qualitat de vida de les persones en situació de vulnerabilitat social.

Inclou dues visites a domicili -en què hi participen un tècnic especialitzat en eficiència energètica i un tècnic d’intervenció social- i a partir de les quals es dissenya i s’implanta una intervenció integral, amb la instal·lació d’aparells de monitoratge de consum; l’anàlisi de factures i hàbits de despesa; el recull de dades de diagnòstic social; la instal·lació d’elements d’eficiència energètica, i l’assessorament sobre la gestió dels subministraments i els hàbits de consum.

Durant el 2017, s’han fet 1.540 auditories a 212 municipis de la demarcació de Barcelona que han reduït un 18% les factures de llum, aigua i gas de les famílies vulnerables, el que representa 225 euros anuals per llar. La previsió d’estalvi energètic estimat és de fins a gairebé 1,5 milions kWh anuals en el conjunt de les 1.540 llars.

S’han instal·lat més de 18.000 elements d’eficiència energètica per a optimitzar la il·luminació, controlar i gestionar millor l’energia, millorar l’aïllament de portes o finestres i estalviar aigua. S’han realitzat 5.218 actuacions per optimitzar els contractes de subministraments, entre elles 587 peticions de Bo Social.

El programa es continua implantant aquest 2018 fins al juliol de 2019, amb la previsió de dur a terme 1.600 auditories energètiques a 191 municipis més. Té un pressupost d’un milió d’euros per a les edicions 2017-2018.

Segons explica la vicepresidenta segona i responsable de l’Àrea d’Atenció a les Persones, Meritxell Budó, “són els ajuntaments els que es posen en contacte amb la Diputació per sol·licitar les auditories. Són casos de vulnerabilitat que ja s’han detectat a través dels serveis socials municipals”. Budó afegeix que “les dades permeten afrontar nous reptes de futur”. “Per això, el nostre compromís és seguir treballant en aquest línia i poder fer una cirurgia més precisa amb les dades obtingudes”, ha assegurat.

Materials de suport per als serveis socials

La Diputació de Barcelona, amb l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, ha elaborat guies de suport adreçades als ajuntaments per a la implementació del Reial Decret 897/2017, de 6 d'octubre, que regula la figura de consumidor vulnerable, el Bo Social i d’altres mesures de protecció per als consumidors domèstics d’energia.

S’ha editat un document de Mesures de protecció a la persona consumidora vulnerable d’energia, adreçat a responsables polítics i tècnics de serveis socials que ajuda a valorar la situació actual i el paper dels serveis socials municipals en el desplegament del Reial Decret 897/2017. També s’ha editat una segona publicació sobre el Bo social elèctric. Guia per a l’acompanyament dels i les professionals de serveis socials, adreçada als professionals de serveis socials amb l’objectiu d’oferir informació sobre el nou procediment i tramitació del Bo Social.

Aquest material s’ha posat a disposició dels ens locals en format electrònic i es va adaptant permanentment a les modificacions legals i de protocols. També s’acompanya de sessions formatives en el territori.

Oficines d’atenció, però també unitats mòbils

La Diputació de Barcelona, a través de les Oficines Municipals d’Informació al Consumidor (OMIC) i de les Unitats Mòbils d'Informació al Consumidor (UMIC) que es desplacen als municipis, ofereix informació a la ciutadania sobre la tramitació del bo social. També es dona formació i capacitació als tècnics municipals de consum sobre aquest àmbit.

15 milions per ajudar els municipis a cobrir els subministraments

D’un total de 45 milions d’euros destinats als projectes de Benestar Social, la Diputació de Barcelona destina 11 milions d’euros anuals als municipis de la demarcació de Barcelona per a la prestació del serveis socials i 15 milions d’euros en el marc del programa complementari per a la cobertura de necessitats socials bàsiques, com ara els subministraments d’aigua, llum i gas. La resta es destina a programes com la teleassistència, el servei d’intermediació en deutes de l’habitatge, entre molts d’altres, així com al suport a entitats del tercer sector social.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article