El Síndic reclama més recursos públics per detectar i atendre els alumnes amb dislèxia

El Departament d’Ensenyament ha informat que ja està treballant conjuntament amb professionals de l'àmbit de salut per consensuar protocols d'actuació


El Síndic de Greuges de Catalunya ha reclamat al Departament d’Ensenyament que dediqui més recursos públics als trastorns de l’aprenentatge, com la dislèxia, després de rebre diverses queixes. També demana que s’exerceixi més control sobre els recursos privats existents i que en general es presti més atenció a l’alumnat amb indicis de requerir un aprenentatge adaptat.

Més concretament, insta a potenciar-ne la detecció precoç i recomana que es treballi en coordinació amb el Departament de Salut per implicar els pediatres en el procés diagnòstic. L’objectiu, segons el Síndic, “és poder rebre orientació i atenció per cobrir aquestes necessitats en etapes primerenques per evitar que derivin en situacions de fracàs escolar”.

El Síndic ha explicat que “la diagnosi i el tractament de la dislèxia es fa moltes vegades des de l'àmbit privat en el cas de les famílies que disposen de suficients mitjans econòmics i que tenen la capacitat de poder accedir a aquest suport de professionals especialistes. Els centres de detecció i intervenció existents en el sector privat supleixen o complementen la intervenció que, segons la llei, correspon als EAP (equips d’assessorament i orientació psicopedagògic) a partir de l’elaboració d’un pla individualitzat”. En aquest sentit, creu que “la formació del professorat és insuficient i es tendeix a obviar les necessitats específiques de l'alumnat amb dislèxia o es limita a abaixar el nivell dels continguts acadèmics. Fins i tot les proves de competències bàsiques organitzades pel Departament d'Ensenyament no estan adaptades a les necessitats específiques d'aquest alumnat”.

Una de les conseqüències més greus d’aquesta situació és, segons el Síndic, que “molts dels alumnes amb trastorns d’aprenentatge no arriben a cursar estudis universitaris perquè o bé no han estat diagnosticats o bé no han estat diagnosticats i tractats adequadament”. Ara bé, l’ens també assegura que els han arribat queixes d’alumnes universitaris que manifesten problemes d’adaptació en aquesta etapa educativa. Pel que fa a l'adaptació curricular i a l'avaluació a l'alumnat universitari amb dislèxia, el Síndic ha suggerit que es faci una difusió de la guia ja existent i publicada per la Comissió Tècnica de la Universitat i Discapacitat de Catalunya, del Consell Interuniversitari, i se'n promogui l'aplicació en els diferents centres universitaris de Catalunya.

També ha recomanat que es revisin els requisits per accedir al Tribunal Ordinari Específic (TOE) previst per corregir les proves d'accés a la universitat per a alumnat dislèctic. Ara els requisits són tenir un diagnòstic i un pla individualitzat de l’EAP durant tota l’etapa de l’ESO i el batxillerat. Segons les queixes plantejades, alumnes que tenen diagnòstic no han pogut accedir a aquestes proves perquè no han disposat d'aquest pla. El Síndic considera que caldria valorar la validesa que s'atorga als diagnòstics no emesos per un professional del sistema públic i aclarir els motius pels quals en els casos plantejats no s'ha elaborat un pla individualitzat de l’alumne afectat durant tota l'etapa de l'ESO.

El Síndic també assegura haver rebut queixes per la manca de consideració de les dificultats específiques de l'alumnat dislèctic per obtenir el nivell B2 de coneixement de tercera llengua que s'exigeix per tenir el grau universitari. En aquest sentit, ha recomanat que s'ajusti el Registre d'alumnes, d’acord amb la Llei de protecció de dades personals, per obtenir dades més detallades del nombre d'alumnat que consta com a dislèctic o que pateix altres trastorns de l'aprenentatge.

El Departament d’Ensenyament ha informat el Síndic que ja està treballant conjuntament amb professionals de l'àmbit de salut per consensuar, planificar i avaluar diferents protocols d'actuació conjunts que permetin la detecció precoç dels diferents tipus de trastorns que condicionen l'aprenentatge d'acord amb els suggeriments que se li han fet arribar. Recentment, el Parlament de Catalunya ha aprovat una resolució en què insta el Govern de la Generalitat a adoptar una sèrie de mesures relacionades amb la dislèxia en la mateixa línia plantejada pel Síndic.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article