La salut mental, la gran perjudicada pels problemes d'accés a l'habitatge

Diverses entitats presenten un estudi que evidencia la necessitat urgent de canvis estructurals en polítiques d'habitatge i energia


Amb l'objectiu d'aprofundir en la salut de les persones afectades per problemes relacionats amb l’accés econòmic a un habitatge o als subministres energètics bàsics, diverses entitats han elaborat un informe que evidencia la necessitat de posar en marxa polítiques que redueixin la magnitud del problema que suposa l’accés a l’habitatge.

Els problemes econòmics i jurídics per accedir a un habitatge digne i als subministraments bàsics s’associen a un mal estat de salut físic i mental. A més, la salut mental és la que es veu més afectada en aquests processos.

Aquesta és una de les conclusions que es desprèn de l’informe que han elaborat conjuntament l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), Enginyeria Sense Fronteres (ESF), l’Observatori dels Drets Econòmics Socials i Culturals (Observatori DESC) i la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), amb la col·laboració de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB).

El resultats de l’informe, que s’emmarca dintre de la sèrie de “Radiografies de la situació del dret a l’habitatge, la pobresa energètica i el seu impacte en la salut a Barcelona”, indiquen que són les dones les que presenten pitjor estat de salut que els homes. A més, si es comparen amb la població general de la ciutat de Barcelona, les persones afectades per aquestes problemàtiques presenten xifres molt més elevades de mala salut.

167 persones enquestades membres de la PAH i l’APE

La població de l’estudi són els membres de la PAH i/o de l’APE que han acceptat respondre un qüestionari d’uns 40 minuts de duració realitzat, de manera presencial, per persones voluntàries, cada dilluns a la seu de la PAH i cada 2 dimecres a la seu de l’APE.

El qüestionari inclou 247 preguntes que creuen dades de problemes connectats: l’habitatge, els subministraments i la salut, per extreure conclusions sobre els seus efectes en les persones afectades, en aquest cas fent una mirada en profunditat a la seva salut i la d’un dels infants de la llar, entre 6 i 14 anys, escollit aleatòriament. L’estudi va començar el juny del 2017 i les dades que s’analitzen, en el present informe, inclouen informació de les 167 persones enquestades fins a data del 28 de maig del 2018.

“Canviar les polítiques d'habitatge no és només una qüestió de salut sinó de drets“, alerten des de l’APE. L'informe suggereix que un adequat suport social o el suport de la PAH i l’APE són claus per atenuar els efectes negatius de l’habitatge sobre la salut.

En el cas dels infants de 6 a 14 anys, cal destacar que el seu estat de salut general (referit per la persona adulta) va resultar ser molt pitjor en comparació amb els seus iguals a la ciutat de Barcelona i van presentar pitjors resultats en qualitat de vida.

Així, en base als resultats observats en aquest document , els experts recomanen una sèrie de mesures, com ara treballar per atenuar els efectes en la salut de les persones afectades per aquestes problemàtiques, “assegurant un acompanyament adequat a aquestes persones des de Serveis Socials i les Oficines d’Habitatge i garantir l’accés universal als Serveis Sanitaris i tractar la salut de forma integral, incorporant la visió dels determinants socials de la salut i intentar no sobremedicalitzar problemes socials”.

A més, destaquen la importància de fomentar el treball en xarxa i intersectorial: “Des dels Serveis Socials, Habitatge, Justícia i Salut han de treballar de forma conjunta i coordinada per abordar de la millor manera possible aquesta problemàtica“, assenyalen les entitats.

Crear o millorar els sistemes d’informació relatius a aquestes problemàtiques també pot ajudar a reduir l’impacte sobr ela salut mental de les persones amb problemes d’accés a l’habitatge i posar en marxa polítiques “que redueixin la magnitud del problema, que garanteixin l’accés als subministraments i a un habitatge digne per a tothom”.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article