FEDAIA i CEESC es defensen davant les “irregularitats” que assenyala la Sindicatura de Comptes

Ambdues entitats afirmen que van entregar tota la documentació i el CEESC justifica el retard per qüestions administratives de la DGAIA

Arran de la publicació d’un informe de la Sindicatura de Comptes, en què constata diverses irregularitats en la concessió, avaluació i justificació de subvencions i prestacions econòmiques donades per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) durant el 2016, dues de les entitats que hi surten assenyalades, la Federació d’Entitats d'Atenció i d'Educació a la Infancia i a l'Adolescència (FEDAIA) i el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC), defensen la seva actuació.

En concret, la Sindicatura de Comptes explica que la DGAIA va concedir dues subvencions directes per un total de 36.000 euros, 33.000 per a la FEDAIA i 3.000 per al CEESC, que no van ser degudament justificades. L’ens públic afirma que la documentació aportada no incloïa la memòria explicativa del compliment de l’activitat finançada en cap dels dos casos.

També assenyala que, en el cas de la FEDAIA, hi mancava “la liquidació definitiva de l’activitat, amb la motivació de les desviacions respecte del pressupost inicial, que són significatives, i un certificat del representant legal de l’entitat amb la relació de persones, les activitats desenvolupades i la dedicació exacta al projecte subvencionat, d’acord amb el pacte sisè del Conveni d’atorgament de la subvenció”. En el cas del CEESC, només especifica que l’acreditació de les despeses no es va completar fins als mesos de febrer i setembre del 2017, és a dir, amb retard.

Així, pel que fa a la FEDAIA, la Sindicatura detalla que la DGAIA la va subvencionar amb 33.000 per a “activitats, esdeveniments, actes de formació i intercanvi en el camp de la prevenció, intervenció i protecció a la infància i l’adolescència i en el suport de les seves famílies”. Aquesta quantitat era exactament el total del pressupost de l’acció i també el de l’import que la FEDAIA va sol·licitar.

Segons la FEDAIA, això s’explica pel fet que la federació “té un acord amb la DGAIA per finançar les accions que són d’interès del sector des del 2006”, que anomenen “conveni”. La FEDAIA també detalla que “aquesta línia de finançament pública ha canviat de fórmula administrativa al llarg d’aquests 13 anys” i que “també ha variat d’import, dels 50.000 euros del 2006 als 33.000 euros a l’actualitat”.

“Aquest conveni recull les línies d’actuació alineades amb els objectius fundacionals de la federació i que tenen reconegut el seu interès per part del sector i de la DGAIA: formació, compartir i generar coneixement per a la millora de la definició i implementació de les polítiques públiques d’infància, l’enxarxament del sector i la sensibilització social en infància”, defensa la federació, que també justifica el seu valor per al sector de l’acció social. Pel que fa a la memòria justificativa i la resta de requeriments, la FEDAIA al·lega que també va entregar “tots els documents de justificació de la subvenció del 2016, el dia 14 de desembre d’aquell any, i els requerits posteriorment”.

El “dèficit d’agilitat” de l’administració

Així mateix, la Sindicatura detalla que, en el cas del CEESC, l’objecte a subvencionar era el Premi Internacional de Recerca en Educació Social Joaquim Grau i Fuster, que s’atorga cada dos anys i que, tal com recorda el mateix col·legi, és per a una ajuda concreta. El total del projecte costava, segons dades de la Sindicatura, 8.600 euros, i l’entitat va sol·licitar-ne 3.000, que són els que la DGAIA li va atorgar. Pel que fa a l’acreditació de les despeses definitives, el CEESC, així com la pròpia Sindicatura, afirma que, efectivament, sí que ho va entregar, però ho va fer fora de termini. Defensa, però, que la DGAIA en tenia constància.

El Col·legi especifica que és així perquè “part de la documentació de la justificació econòmica, la que fa referència a despeses de personal i que ha d’incloure la memòria de l’activitat, no es podia entregar abans perquè els models de justificació no estaven generats en aquelles dates”. A més, assegura que “tot es va entregar en el primer trimestre del 2017” i, de fet, assegura que “de cara al 2019, la DGAIA ha modificat les dates de justificació de subvencions per tal de permetre a les entitats l'enviament d'aquests models dins de termini”.

Pel que fa a la memòria explicativa, el CEESC assegura que sí que la va entregar, però “no es trobava en termini a l’aplicació TAIS (Tramitador d’Ajuts i Subvencions)”, tal com també s’indica a l’informe. Tanmateix, “sí que es trobava en mans de l’òrgan gestor”, és a dir, de la DGAIA. Subratlla, així, que “sembla tractar-se d'un dèficit d'agilitat en la gestió administrativa dels òrgans corresponents de la Generalitat que res té a veure amb una mala gestió des del CEESC”.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article