El Síndic exigeix millores en l’atenció pediàtrica i recorda que els experts demanen 300 professionals més

Rafael Ribó reclama una “aposta clara i contundent” per implementar el model assistencial de Salut a l'atenció primària


Davant les queixes de la Societat Catalana de Pediatria, que fa anys que denuncia que falten 300 pediatres a Catalunya, el Síndic de Greuges exigeix millores en l’atenció pediàtrica i reclama “una aposta clara i contundent” per implementar el model assistencial de Salut a l’atenció primària. Per això, també demana una millora “en la dotació de recursos humans i econòmics”. A més, també afirma Rafael Ribó que, mentre no s’aconsegueixi augmentar el nombre de professionals de la pediatria, “cal assegurar una formació especialitzada i una major coordinació per als metges generalistes que atenen infants“.

El Síndic ha estat rotund i afirma que ha detectat “mancances” significatives en els equips d’atenció primària pediàtrica. Assegura que de les queixes rebudes, constata que la situació “comporta dificultats d’accés des de certs indrets de la geografia catalana”.

Ribó ha analitzat la situació del servei després d’haver rebut queixes referents a l'organització territorial i funcional dels EAP, situació que comporta dificultats d’accés des de certs indrets de la geografia catalana. De fet, la Societat Catalana de Pediatria es queixa que el 30% de les places de pediatria en atenció primària estan ocupades per metges no especialistes en pediatria i bona part dels serveis d'urgències hospitalàries comarcals, també.

Segons la societat, es preveu la situació empitjori en els propers anys, ja que el nombre de residents en pediatria a Catalunya que trien l'opció de primària és d'un 17% (2017) i la taxa de reposició amb les jubilacions previstes és del 0,8. “La sobrecàrrega i les dificultats derivades d'aquesta situació suposes un greu risc per a la salut mental i un alt índex de burnout entre els professionals de la pediatria d'atenció primària”, alerta també el Síndic.

Per contra, assevera l’ens, el Departament de Salut indica que tots els EAP disposen almenys d'un professional pediatra amb dedicació total o parcial. Es fa constar que només en nou dels 369 EAP de Catalunya l'atenció pediàtrica no està a càrrec de pediatres, sinó de metges de família amb formació específica de pediatria.

En el marc de l'Estratègia nacional d'atenció primària i salut comunitària, presentada el maig de 2017, amb referència a la pediatria, es proposa fer una revisió del model d'atenció pediàtrica en l'atenció primària. Amb aquesta finalitat, es fa constar que s'ha constituït una comissió tècnica pluridisciplinària, amb participació de societats científiques, col·legis professionals i professionals experts.

L'objectiu és revisar el model organitzatiu, la cartera de serveis, la dotació de recursos, l'abordatge comunitari, els perfils competencials, el desenvolupament professional, la relació amb altres nivells assistencials, el lideratge i reconeixement, tot això amb visió d'aplicabilitat territorial.

El Síndic s’ha fet ressò dels estudis que comparen models d'atenció primària infantil i en la seva resolució argumenta que els serveis amb una majoria d’especialistes en pediatria garanteixen una millor atenció en temes com ara la salut mental, la vacunació i les mesures de prevenció. També s’ha constatat que redueixen la mortalitat infantil. Els pediatres deriven menys a subespecialistes, i també hospitalitzen i prescriuen menys. A més, donen una millor cobertura pel que fa a les vacunes.

Dificultats per trobar professionals

La dificultat per trobar professionals sanitaris especialistes en pediatria per a l'atenció primària, especialment en zones rurals, s’estén a tot l'Estat espanyol i es deu a múltiples factors. Entre ells, les poques places d'especialitat en pediatria que s'ofereixen per a la residència MIR i EIR, la manca de rotació en l'atenció primària per a aquesta especialitat, els horaris de l'atenció primària, que dificulten la conciliació en una professió especialment feminitzada (dos de cada tres pediatres són dones), les poques possibilitats de formació i de treball en equip multidisciplinari (que sí que es dona als hospitals), i els salaris inferiors als de la xarxa hospitalària.

Es tracta d'una especialització poc atractiva (només el 26% dels pediatres trien exercir en l'atenció primària quan, en canvi, suposa el 80% de l'activitat professional d'aquesta especialitat). En aquest sentit, el Síndic també ha traslladat al Defensor del Poble les seves consideracions amb relació a aquesta qüestió.

En concret, li ha demanat que valori intervenir en el seu àmbit competencial, pel que fa a la provisió de places per a l'accés a la formació sanitària especialitzada en pediatria (MIR, EIR), l'augment de temps de rotació exigible als residents pediatres en l'atenció primària, així com el reconeixement d'especialistes amb titulació expedida a l'estranger amb les mesures formatives complementàries escaients, i també per implementar mesures d'incentiu al retorn de professionals espanyols especialistes en pediatria desplaçats que exerceixen actualment a l'estranger.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article