Vuit dades que expliquen la desigualtat de gènere

L’Institut Català de les Dones posa en evidència en el seu darrer informe el biaix que encara hi ha entre els homes i les dones a la política, a les enginyeries, a la feina, a l’esport o a la cultura


Les xifres demostren que la bretxa salarial es cronifica, que les dones expertes gairebé no apareixen als mitjans, que les enginyeries són encara poc elegides, que les dones senten més el dolor o que elles encara són les encarregades de les cures. El darrer informe de l’Institut Català de les Dones constata que encara són moltes les diferències entre homes i dones en àmbits tan diferents com la política, la feina, l’esport, la cultura o les enginyeries. Al ‘Social.cat’ recollim vuit dades que expliquen aquesta desigualtat de gènere.

1. La bretxa salarial es cronifica en el 23,4%. El salari mitjà de les dones segueix sent inferior al dels homes, tant dins l’entorn internacional com a l’Estat espanyol i Catalunya. Per una banda, la segregació horitzontal situa les dones en sectors d’activitat i ocupacions que estan pitjor remunerades al mercat laboral. Per l’altra, la segregació vertical limita l’ascens i promoció de les dones a la seva carrera professional, obtenint així menys ingressos. Segons dades de l’Observatori de la Igualtat de Gènere de l’any 2016, la bretxa salarial, mesurada en hores, entre dones i homes era de 14,7% l’any 2014 i se situava millor que a l’estat Espanyol, amb un 14,9%, i que a la Unió Europea, amb un 16,7%.

Així, les dades de l’any 2016 registrades en l’informe d’igualtat del Departament de Treball, la bretxa salarial es cronifica en el 23,4%, el que suposa que les dones cobren de mitjana 6.000 euros menys que els homes. Així, mentre els homes cobren de mitjana uns 27.572 euros a l’any, les dones cobren 21.110 euros anuals, segons les darrers xifres del 2016 de l’Informe d’igualtat que elabora el Departament de Treball. La bretxa de gènere també es perpetua durant la vellesa perquè el sistema de pensions és un reflex del mercat de treball.

D’aquesta manera, segons un estudi publicat per la Taula del Tercer Sector el gener del 2019, les dones cobren de mitjana un 34% menys de pensió que els homes, en alguns casos perquè, per qüestions socioculturals, han treballat menys que els homes i en feines més mal retribuïdes. El 70% de dones percep una pensió inferior als 735,9 euros, xifra que correspon a l’antic Salari Mínim Interprofessional, que a partir de l’1 de gener de 2019 va passar a ser de 900 euros.

2. Les dones tenen el 27,3% del temps de paraula a la televisió i la ràdio. Les dones llegeixen més llibres que els homes, concretament, un 66% de dones respecte un 53,8% d'homes. Malgrat aquestes xifres, la presència de les dones en els mitjans de comunicació (premsa escrita, televisió i ràdio) és molt més escassa que la dels homes.

En concret, segons dades del 2016 de l’Observatori de la Igualtat de Gènere, les dones prenen la paraula en els informatius  de la televisió de Catalunya només en el 30% dels casos. Si ens fixem en la resta de televisions, el percentatge descendeix encara més.

Pel que fa a la ràdio, les dones tenen un presència del 34% de mitjana. En destaca Catalunya Ràdio, amb un 40% de presència de dones.  El programa de televisió Més 324 té una presència de dones del 44% en l’extrem més alt, i el debat de La 1 un 23%, en l’extrem més baix.La presència mitjana de dones en la premsa escrita és del 23% i en la digital del 34%. El diari que més presència de dones té és el Catalunya Plural amb un 48% seguit del diari Crític, amb un 43%.

3. Enginyeria i arquitectura, les titulacions menys escollides per les dones. Les dones són majoria en qualsevol dels tipus de titulació universitària amb un 56,6% dels casos. Malgrat aquest percentatge, la presència de les dones en les carreres tècniques i científiques continua sent, avui dia, molt escassa. Concretament, la proporció de dones en les titulacions de matemàtiques, física i biologia, és del 6,5% el darrer curs 2015-2016.

En aquesta línia, enginyeria i arquitectura són les titulacions menys escollides per les dones, amb una mitjana del 8,6%, els darrers cinc cursos. En canvi, les ciències de la salut són una tria molt significativa entre les dones i que evoluciona a l’alça i significa el 22,5% dels títols obtinguts el mateix curs.

4. Les dones pateixen més dolor que els homes. Elles tenen una percepció positiva de la pròpia salut cinc punts percentuals per sota de la dels homes, tot i que en els darrers deu anys ha passat del 71,4% al 80,7%. La realitat, però, és que hi ha més dones que pateixen dolor o malestar (34%), que no homes (22%). A més, el 20% de les dones catalanes tenen ansietat o depressió, un 10% més que els homes.

Pel que fa a la salut mental, si la persona que té el trastorn és dona, l’estigma és doble. Així ho denuncia l’entitat Obertament amb la campanya ‘ni histèriques ni silenciades’ i a través de dades. Assenyala que el 73,8% de les dones no expliquen a la feina que tenen un trastorn mental per por a ser discriminades, enfront del 57,2% dels homes.

5. Les dones encara s’encarreguen més de les tasques de la llar i les cures. A les 12:00 del migdia, el 23% de les dones estan treballant en un treball remunerat, i el 35% està dedicant-se a la llar i la família. Pel que fa als homes, el 32% estan treballant a la mateixa hora i el 17% estan duent a terme tasques de la llar i la família.

De fet, aquest mes de març el govern espanyol ha aprovat un decret que preveu l’ampliació del permís de paternitat a 16 setmanes, amb l’objectiu que en tres anys sigui igual per a pares i mares. Aquesta és una mesura que segons l’Estat afavoreix la igualtat entre homes i dones.

6. Catalunya té un Govern paritari i un Parlament gairebé paritari. Hi ha 59 diputades al Parlament de Catalunya, un 43,7%. Aquest és un percentatge esperançador si es compara amb el de la primera legislatura democràtica, quan Catalunya va tenir només set diputades. Paral·lelament, al Govern hi ha sis conselleres i set consellers, a banda del President de la Generalitat, que és un home. Per tant, es pot afirmar que el Govern és paritari.

Ha estat així gràcies a diverses lleis que han motivat una igualtat efectiva entre homes i dones pel que fa a la representació i la participació en tots els àmbits de presa de decisions. Amb aquest objectiu es va aprovar el juliol del 2015 la Llei 17/2015, que reconeix que la representació i la participació paritàries en tots els àmbits de presa de decisions és un requisit necessari per assolir una societat realment democràtica.

7. La participació de les dones en campionats esportius va a l’alça. Així, l’any 2016 la diferència entre dones i homes era del 13,5 punts percentuals. A més, les noies representen el 41,2% del total d’infants que participen en jocs esportius escolars. Per àmbits territorials, a Ponent representen un 47,2% i a l’altre extrem hi trobem les Terres de l’Ebre en què la proporció és del 32,7%.

8. Les dones catalanes llegeixen més llibres que els homes (dones 70,3% i homes 56,6%), però llegeixen menys el diari (dones 39,2% i homes 59,3%). L’assistència al cinema és més semblant entre dones (50,8%) i homes (49,7%), un punt per sobre en el cas de les dones. I jugar a videojocs difereix en 14,2 punts en què situa als homes en majoria.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article