La mirada pedagògica dins dels serveis socials

El passat 30 de març al Col·legi de Pedagogs de Catalunya vam presentar el ‘Compendi de 14 perfils del pedagog i psicopedagog en el marc social’. Una mostra d'anàlisi de diferents serveis de la Cartera de Serveis Socials, en els que la mirada pedagògica és important per a una millor intervenció integral, transversal i de qualitat.

Un recull, resultat del treball col·laboratiu d’una vintena de pedagogs i psicopedagogs que vam treballar plegats durant els anys 2015 i 2017, per presentar aquesta proposta argumentada, avançant-nos a la tan desitjada revisió de la cartera de serveis socials. Són quatre documents situats en el marc d’atenció a infants, adolescents i famílies, on argumentem un total de 14 perfils o equips professionals dins l'ampli camp social on queda descrit i justificat el seu valor diferencial, en el marc del Grup de Recerca de Pedagogia Social del Col·legi de Pedagogs de Catalunya, amb el suport de la Vocalia de Pedagogia Social.

Els quatre documents, que he tingut el privilegi de compendiar, són:1) Serveis tècnics de punt de trobada; 2) Centres residencials del sistema de protecció; 3) Serveis d’intervenció socioeducativa no residencial i 4) Serveis d’avaluació i seguiment del sistema de protecció. I en els que hem pogut donar visibilitat i posar en valor 14 perfils del pedagog i del psicopedagog en els serveis, són: 1) Punt de Trobada; 2) CRAE; 3) CREI; 4) Centres terapèutics; 5) Pisos assistits (de 16 a 18 anys, IPIs, i majors de 18 anys); 6) Centres maternals; 7) Serveis d’Intervenció Socioeducativa; 8) SIFE; 9) ICIF; 10) ECAI (SAI); 11) SAP; 12) EVAMI; 13) UDEPMI; 14) ECEIA.

Creiem que la disciplina del pedagog/psicopedagog en un equip de treball dins el marc social d'infància/adolescència i les famílies, atén des de la vessant preventiva (tal i com recull la Llei de Serveis Socials 12/2007), també des d'un nivell d'intervenció de risc moderat, així com des d'un tercer nivell d'intervenció de risc greu en la infància i l'adolescència amb pocs factors de protecció i elevat risc.

En els diferents estadis del risc, aquest serà atès des dels equips d’intervenció de base, ja sigui els serveis socials bàsics, els equips d’intervenció socioeducativa i els serveis d’atenció primerenca. Anirà passant de fase d’avaluació i seguiment dels equips especialitzats com els EAIA, EVAMI, ETCA dels centres d’acollida, i també per una intervenció arran d’una mesura de desemparament com seria les institucionalitzacions en les diferents modalitats de centres o mesura d’acolliment en família extensa o aliena, bàsicament.

Dels tres nivells que es descriuen, volem ressaltar el nivell d’intervenció primerenca per a la detecció i prevenció del risc. L’acompanyament professional del pedagog i psicopedagog amb les famílies i infants, posa la mirada en l’ús d’estils educatius polaritzats, ja sigui per la manca de supervisió o ja sigui per un control/sobreprotecció extrem per part dels pares, la detecció de pautes educatives contradictòries d’un mateix progenitor o entre progenitors, la instrumentalització dels infants per part dels pares separats, algun tipus de negligència en la cura, expectatives no realistes vers els fills/es, percepció de la conducta dels infants/adolescents com a estressants, actituds defensives i acusatòries a l’exterior sense identificar situacions pròpies i de context familiar a millorar, simptomatologia en els infants com l’evolució tardana en certes àrees, dificultats en la comunicació i receptivitat, control de les emocions, aïllament o dificultats de socialització, assetjament escolar o qualsevol tipus de discriminació. Aquests són alguns dels factors d’alerta que podrien ser predictors d’una situació de risc més greu o crònic si no es destinen programes i professionals per a la seva intervenció preventiva d’altres situacions més complexes i vulnerables.

Els protocols i programes previstos per a la detecció del maltractament a vegades no contemplen la protocolarització o activació precoç davant de factors incipients del risc social descrits anteriorment. Cal motivar actuacions d’un primer nivell d’atenció educatiu amb els professionals dels equips existents o d’altres d’unitats funcionals que es puguin crear per ampliar la detecció i evitar la victimització secundària dels infants i adolescents que pateixen maltractament.

En el Compendi hem treballat el desenvolupament de les funcions amb capacitat diferencial de la disciplina pedagògica que alhora complementa i intersecciona amb l'equip de treball interdisciplinari. El Compendi de quatre documents i 14 perfils amb el rol pedagògic com eix diferencial és una publicació que dona valor i dret de pertinença del pedagog i psicopedagog en les funcions definides en la Cartera de Serveis Socials i vol esdevenir una oportunitat perquè les administracions competents coneguin, reconeguin i valorin al pedagog i al psicopedagog en els equips de treball.

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.

Míriam Barcelona
3.

Efectivament, d'acord amb els comentaris d'en Leo i en Richi, l'article sembla passar totalment per alt la presència d'una figura que es diferència de la resta de disciplines presents en l'àmbit socioeducatiu pel seu caràcter pedagògic: la de les educadores i educadors socials, com si la de la pedagoga o pedagog vingués a omplir un buit.

  • 5
  • 0
Ricard Giménez Martret Riells
2.

Plenament d’acord amb el comentari de José Miguel Leo. Llegint l’article em queda la sensació de que el document del qual parla, volgués omplir un buit en el camp dels serveis socials. La qüestió fonamental seria com articular -si cal fer-ho- las propostes del document amb la tasca que les educadores socials ja venen fent des de fa anys en tots i cada un dels punts assenyalats en el text.

  • 9
  • 0
José Miguel Leo Pallejà
1.
Les aportacions sobre la dimensió pedagògica en el marc de l'accio socioeducativa resulten molt interessats, però allò que sorprèn és el que no es diu o s'està passant per alt, l'articulació amb els educadors socials. L'Educació Social pren com a matriu disciplinar la Pedagogia Social, com a mínim per un gran nombre
d'educadors i educadores socials. Crec que reclamar certs espais professionals passa per una conversa amb els col·lectius professionals ja presents en el camp i que aborden el seu ofici des d'allo substantiu de la seva pràctica, l'educació.
Continuem conversant
  • 8
  • 0

Comenta aquest article