La importància del com i el per què en les beques per a casals i colònies d’estiu

Durant els darrers anys el final de juliol i el començament de l’agost coincideixen amb l’inici de les activitats d’educació en el lleure organitzada per atendre la infància en situació vulnerable. En cap cas és una situació buscada atès que durant la resta de l’any es treballa per generar espais educatius i socials i inclusius i no només per a col·lectius específics. Malauradament, en aquestes dates d’agost manquen les propostes i els espais perquè aquestes infants de famílies en dificultats socials i econòmiques puguin gaudir, aprendre i passar-ho bé.

Els serveis socials de la ciutat constaten que els infants i joves d’aquestes famílies es queden sols durant l’estiu, que hauran de romandre al carrer durant tot el dia, exposats a qualsevol incident, sense cap activitat durant aquest mes d’agost on les entitats i els equipaments tanquen en molts casos sense poder accedir a un àpat diari en condicions.

Quins infants i joves són aquests que no tenen les mateixes oportunitats educatives, de lleure i de salut que la resta? Els següents són exemples de casos extrets de la realitat social amb què ens trobem i, el pitjor de tot, és que hi ha una gran quantitat d’infants en situacions similars que demanen una beca d’estiu de la Fundació Pere Tarrés: un nen que ha canviat tres cops en un any d’habitació rellogada, on dorm amb la seva mare; un adolescent que ara està en un centre d’acollida perquè van desnonar la seva família de l’edifici on vivia, una nena que viu en un centre d’atenció a dones víctimes de la violència i no disposen de cap ingrés econòmic, els dos fills d’una família de refugiats; infants d’origen immigrant, desarrelats del seu país, que són derivats pels serveis d’atenció psicològica de la Generalitat, el fill d’un home que està a la presó i la seva mare es troba discapacitada, un menor acollit per la seva àvia que viuen amb una pensió de només 400 euros, la filla d’una parella que recull ferralla pel carrer, una nena amb discapacitat de més del 60% i que necessita un cuidador per poder valdre’s, un nen amb trastorn de l’espectre autista...

I així podríem continuar amb la llista de situacions d’infants que ens arriben, el més vulnerables dels vulnerables, els que es coneixen com a infants en situació d’“alta” vulnerabilitat social o vulnerabilitat extrema.

Hi ha algunes entitats d’educació en el lleure que es preocupen perquè aquests infants i joves també tinguin accés al lleure educatiu, com a dret reconegut en la Convenció dels Drets dels Infants. Es tracta d’entitats que estan compromeses amb el progrés social i organitzen activitats educatives i lúdiques durant l’agost per a aquestes nens i nenes, becant-los amb fins i tot en alguns casos el 100% del seu cost

La importància del procés d’atorgament de beques

L’objectiu i la missió de poder becar aquests infants amb colònies i casals és evident, però sovint no és tan visible la importància que darrera s’estableixi un procés personalitzat, acurat i rigorós on a cada infant, adolescent i jove se li proposa una activitat concreta per respondre a les seves necessitats i interessos.

Com a exemple, cada estiu la Fundació Pere Tarrés estableix una comissió d’estudi de sol·licituds de beca i li assigna una persona coordinadora. La comissió es reuneix amb periodicitat setmanal per valorar les sol·licituds rebudes i les condicions socioeconòmiques que figuren explicitades en els expedients de les mateixes (informes dels professionals de serveis socials i/o documentació facilitada juntament amb l’imprès de sol·licitud per l’entitat o institució que avali la necessitat de concessió de beca).

Les condicions i factors de risc de vulnerabilitat social que es valoren són les següents: condicions i factors de risc econòmics i laborals del nucli i entorn familiar del beneficiari; condicions i factors de risc educatius del beneficiari, condicions i factors de risc sòcio-familiars del beneficiari, condicions i factors de risc sanitari del beneficiari i del seu nucli i entorn familiar, condicions i factors de risc de l’habitatge del beneficiari i, finalment, es realitza una valoració global de la situació, agrupant diverses condicions i factors de risc dels criteris anteriors i la disponibilitat de places.

Un cop realitzada aquesta valoració de la conveniència d’atorgar o no una beca, s’assigna el percentatge corresponent i es proposa una activitat de lleure educatiu (colònies, casals, campament o ruta) en funció de la disponibilitat, l’edat del/la beneficiari, el lloc de realització, les dates preferents sol·licitades així com les inquietuds i interessos dels infants i joves. Hi ha nois i noies que gaudeixen amb els esports, amb el teatre, amb la música, amb la muntanya, amb el contacte amb els animals. La igualtat també passa per poder escollir. I si els infants de les famílies sense dificultats socioeconòmiques poden escollir aquestes propostes educatives que més il·lusió els fan, també els que tenen contextos més complicats han de poder fer-ho.

L’atorgament o denegació de la beca es comunica llavors al progenitor del menor que signa l’acceptació de la beca, en altres casos al tutor legal o professional dels serveis socials bàsics que ha avalat la sol·licitud, indicant el preu de la colònia, casal, ruta o campament, així com la durada i l’import becat.

Les entitats d’educació en el lleure que atorguen beques per a colònies i casals d’estiu seguint aquest tipus de procediments contribueixen a assegurar l’equitat i el rigor, tractant les dades dels infants amb la màxima reserva i confidencialitat i vetllant perquè els fills i filles de famílies en situació de vulnerabilitat també tinguin accés al lleure educatiu.

Estem convençuts dels beneficis que aquestes activitats tenen per a tots els infants, i així ho demostren recents estudis, com el de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés – Universitat Ramon Llull, on es confirmava que haver participat en un centre d’esplai o anar de colònies millora les competències acadèmiques i laborals dels nois i noies. Per aquest motiu, quan va acabant el mes d’agost es treballa perquè aquestes activitats no quedin limitades a la participació ocasional dels infants i joves durant l’estiu sinó que busquin continuar la seva vinculació amb l’educació en el lleure assistint a un centre d’esplai o un centre socioeducatiu proper al seu barri.

Comissió de beques de colònies i casals de la Fundació Pere Tarrés

Subscriu-te al butlletí de Social.cat per rebre les últimes novetats al teu correu.


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article